UTOM träffar musikstudenter i Malmö

I förra veckan hölls den första av tre seminarier för musikhögskolestudenter vid Musikhögskolan i Malmö. UTOM-medlemmen David Huang och producenten Anton Bergendahl träffade studenter vid MU/KY Master för ett samtal om navigation i det fria musiklivet. Seminarieserien är ett led i att förbereda studenter för hur den stundande karriären i musiklivet kan se ut, där UTOM-medlemmarna har färska erfarenheter att dela med sig av.

Efter en introduktion av Unga tankar om musik berättade sedan föreläsarna personliga historier om sin resa fram till idag och hur man själv på ett hållbart sätt kan utforma sin egen verklighet och sitt arbetsliv. Därefter gjordes olika samtalsövningar tillsammans med studenterna och det visade sig finnas många tankar och funderingar kring musiklivet, konstnärskap, arbetsliv och drömmar. 

Det blev intressanta samtal som kommer att fortsätta vid två ytterligare tillfällen under hösten, då det också kommer att arbetas praktiskt med uppgifter som rör projektansökningar och vart man kan vända sig för att få stöd till sin musikaliska verksamhet. Nästa tillfälle blir den sjunde november.

”Att träffa studenter vid musikhögskolorna är värdefullt för UTOM som verksamhet. Dels för att våra medlemmar kan få utlopp för mycket av det de har funderat på under sin första tid som professionellt verksamma i musiklivet och inte minst för att vi får en möjlighet att höra vad kommande generationers musiker tänker på”, säger Max Låke, verksamhetsledare UTOM.