UTOM-möte nummer fyra

Under två sensommardagar i september samlades tankesmedjan Unga tankar om musik:s medlemmar till UTOM-möte för fjärde gången. Ett späckat schema som rymde allt från planering av aktiviteter under valåret till musicerande i nya konstellationer.

UTOM:s medlemmar träffas fyra gånger per år i intensiva möten som pågår två dagar i rad. Dessa möten är den mest centrala delen av tankesmedjans verksamhet och ska ge medlemmarna tid för fortbildning, fördjupning och sådant de känner att de behöver men inte hinner i sin vardag i musiklivet.

Dag ett:

Första dagen på det fjärde UTOM-mötet började med att UTOM:s medlemmar reste från olika delar av landet till ett soligt Sundsvall och Scenkonst Västernorrlands fina hus ”Tonhallen”. Mötet inleddes med ett spännande samtal som kom att handla om var och ens förhållningssätt till sitt eget musicerande. Ett av målen med UTOM:s verksamhet är att lära sig och inspireras av varandra och att utveckla sin kunskap om andra musikaliska uttryck och arbetssätt. Diskussioner som denna bidrar till en ökad förståelse för varandras musikaliska landskap.

Som andra programpunkt bjöds Mam Foon från organisationen Selam in som föreläsare. Hon höll en presentation om jubilerande Selams verksamhet i Stockholm och Addis Abbeba. Presentationen övergick i en diskussion om traditioner och musikaliska yttringar. 

UTOM:s ordförande Isak Bergström höll under eftermiddagen en intensiv workshop där medlemmarna fick lära sig en ny låt i arrangemang av Isak. Det konstnärliga mötet mellan musiker från olika genrer är ytterligare ett av de viktiga ben som UTOM står på.

Dagen avslutades med två medlemspresentationer. Anna Christensson berättade om sin resa från ett liv på landsbygden via musikutbildningar med toppar och dalar fram till det liv som frilandande musiker, kapellmästare och instuderingspianist hon lever idag. Hon beskrev pianistens mångfacetterade yrke med alla de olika kompetenser och inriktningar som kan krävas.
Isak Bergström bjöd på en berättelse som tog sin början i barndomen i Hälsingeskogarna. Han berättade bl.a. om konsten att hantera skador som gör att en inte kan spela fullt ut och att helt gå upp i projekt som bygger på samhällsengagemang och samtidigt kombinera det med sitt konstnärskap.

Dag två:

Måndagen inleddes med ett intensivt pass med fokus på vad UTOM kan göra och på vilka arenor UTOM ska vara under valåret 17/18. Det resulterade i livliga samtal och en lång rad idéer och förslag på kontaktytor och olika sätt att göra avtryck i debatten.

Efter en liten fika introducerade musikchefen för Scenkonst Västernorrland Lennart Åkerberg deras verksamhet och berättade om ambitioner för en inkluderande musikverksamhet som präglas av kvalité och mångfald. Medlemmarna fick gott om tid för att ställa frågor om verksamheten. Det blev ett kärnfullt samtal om svårigheter med att nå ut till nya målgrupper, ekonomiska åtstramningar, politisk styrning och samtidigt den starka viljan att finnas till hands i samhället, bl.a. när flyktingar kommer till landet.

Resten av förmiddagen ägnades åt att utomhus i solens sken formulera idéer för konstnärliga projekt inom ramen för UTOM. Medlemmarna delades upp i mindre grupper och fick tid för att spåna på vilken typ av konstnärlig verksamhet UTOM kan göra. Även här blev listan lång på verkligt spännande och utvecklande projekt som både mycket snart och på längre sikt kan sjösättas och drivas.

Detta fjärde UTOM-möte avslutades med ytterligare två medlemspresentationer. Filip Jers berättade om sitt förhållande till yrkeslivet och att det enda jobb han har haft är att ge konserter. Han gav också en bild av hur det varit att under sin utbildning nästan aldrig undervisas av en lärare som trakterar hans eget huvudinstrument.
Anna Petrini bjöd bland mycket annat på en reflektion om vikten av att komma utanför Sveriges gränser och att befinna sig i ett ständigt gränsland mellan olika musikaliska uttryck och vad det gör med känslan av tillhörighet. Hur viktigt är genrebrgreppet egentligen?

 

/Max Låke, verksamhetsledare