Inbjudna av riksdagens Kulturutskott

 

Under onsdagskvällen den 18 oktober bjöd ledningen för riksdagens Kulturutskott in Unga tankar om musik till två timmars möte med sex av utskottets ledamöter och nio medlemmar från UTOM. Ett möte som är tänkt att bli startskottet för ett helt nytt nätverksprogram mellan politiker på olika nivåer och UTOM:s medlemmar.

En av de starkaste krafterna i UTOM är viljan att lära. Viljan att hela tiden tillskansa sig ny kunskap och att göra det på nya och ibland oväntade sätt. Redan från början har behovet att lära sig mer om det politiska systemet varit närvarande i diskussionen medlemmarna emellan.

UTOM:s medlemmar har en ambition att dela med sig av kunskap och erfarenhet vilket bl.a. avspeglar sig i initiativ som den seminarieserie på Musikhögskolan i Malmö om yrkesförberedelse som UTOM:s medlemmar genomför under hösten 2017. 

Idén om att visa riksdagspolitiker hur vardagen för en professionellt verksam i musiklivet ser ut – och på samma sätt få kunskap om livet som politiker – är fundamentet i nätverksprogrammet. Tanken är att UTOM:s medlemmar paras ihop med ledamöter ur kulturutskottet och i samråd med varandra lägger upp en individuell plan för möten och ömsesidigt utbyte under ett halvår. Under våren 2018 utvärderas programmet och upprepas igen på hösten om det visat sig framgångsrikt.

Detta första möte med riksdagens kulturutskott präglades av en positiv och frågvis stämning från både UTOM:s medlemmar och politikerna. Samtalet kom att handla om allt från konsten att föra konstruktiva diskussioner med personer från vitt skilda intressen till inspirerade och livliga små diskussioner på tu man hand.

Max Låke, verksamhetsledare