UTOM träffade socialdemokraterna

Sara Parkman, Max Låke, Gunilla Carlsson och Noomi Hedlund i Riksdagshusets café.

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Gunilla Carlsson tog emot en liten delegation från UTOM på Riksdagshuset den 10 maj 2017. Det blev ett samtal om vikten av kulturell bildning, om kulturskolans avgörande betydelse för samhället och om möjligheter för nya former för utbyte och nätverkande.

Med UTOM:s vision om att skapa och upprätthålla en konstruktiv dialog med beslutsfattare och relevanta institutioner i kulturlivet klingande i bakhuvudet promenerade UTOM – medlemmarna Sara Parkman och Noomi Hedlund samt verksamhetsledaren Max Låke till Riksdagshuset. Ett av UTOM:s uttalade mål är att fortbilda sina medlemmar i kultur- och musiklivets strukturer och en av de största och viktigaste strukturerna är just den politiska. UTOM har haft förmånen att flera gånger bli inbjudna till Riksdagen för att träffa kulturföreträdare för politiska partier. 

Mötet med kulturutskottets vice ordförande Gunilla Carlsson från Socialdemokraterna kretsade kring kulturen som en folkrörelse och vilken prägel kulturskolan har satt på samhället. Vidare pratade vi om att musikutbildningskedjan måste utvecklas för att säkra det svenska musikundret i framtiden. Vi pratade också om UTOM:s idé om ett framtida nätverksprogram mellan UTOM-medlemmar och politiker där båda sidor på lika villkor lär sig och inspireras av varandras vardag och verklighet. UTOM tror starkt på kraften i att lära sig av varandra. Mellan genrerna, mellan konstformerna och mellan funktionerna i samhället.