Bildande försommarmöten

Möte i Helsingborg med Anna Cronberg och Berth Lideberg från Musikhögskolan i Malmö.

 

Medlemmarna i Unga tankar om musik har ett ständigt driv för att fortbilda sig och bygga upp nätverk i hela musik- och kultursverige. Under försommaren har vi bland annat träffat Norrbottensteaterns chef Elisabet Lax, Musikhögskolan i Malmö, Stockholms läns landstings kulturförvaltning och en mängd företrädare för scenkonstinstitutioner under Svensk Scenkonsts branschdagar.

Ett av de viktiga spåren i UTOM:s verksamhet är att låta medlemmarna utvecklas på olika plan och hela tiden få träffa intressanta personer och företrädare för musiklivet och kulturlivet i Sverige. Norrbottensteaterns chef Elisabet Lax, mångårigt verksam vid bl.a. Göteborgsoperan och olika kulturförvaltningar kom till UTOM:s kansli och delade med sig av sin stora erfarenhet inom politiskt styrda organisationer. Vilka beslutsvägar är effektiva? Vilket mått av förberedelse och kunskap behövs?

Anton Bergendahl, Elisabet Lax, Max Låke och Jonathan Wettermark på UTOM:s kansli.

 

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting är en annan viktig aktör i musiklivet. Den 1 juni åkte en liten delegation från UTOM för att träffa Catharina Fogelström och Margareta Wennerberg på enheten för kultur- och föreningsstöd. Det blev ett intressant möte där mycket kom att handla om vilken struktur olika former av bidragssystem kan ha och vikten av att referensgrupper är väl sammansatta. Landstinget i Stockholm är unikt i Sverige på så sätt att de inte som resterande landsting ingår i kultursamverkansmodellen och också speciellt för att koncentrationen av utövande konstnärer är så förhållandevis hög i jämförelse med övriga landet.

Robin Cochrane, Catharina Fogelström, Margareta Wennerberg, Anna Petrini och Max Låke på Kulturförvaltningen.

 

Under organisationen Svensk Scenkonsts Branschdagar i Helsingborg den 3-4 maj passade UTOM på att träffa företrädare för en lång rad organisationer och institutioner. Inte minst Musikhögskolan i Malmö med vilka UTOM knyter ett spännande samarbete under hösten 2017. UTOM:s medlemmar kommer vid ett antal tillfällen att besöka Musikhögskolans studenter för att bland annat prata med dem om vad som verkligen behövs efter avslutade musikhögskolestudier.

Genom möten som dessa bygger UTOM en plattform och ett långsiktigt nätverk som ger medlemmarna ökad kunskap och större insikt i och förståelse för hela musiklivet.