Sommarfest över generationerna

Starka, överbryggande och initierade samtal om musiklivet uppstod när tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) tillsammans med Kungl. Musikaliska akademien den 16 juni bjöd in till ett första tillfälle för att sammanföra akademiens ledamöter och UTOM:s medlemmar. Det blev en sommareftermiddag fylld av entusiasm och nyfikenhet. En vilja att lära sig, vidga sina vyer och knyta nya kontakter.

Ett av målen med UTOM:s verksamhet är att skapa nya möten och hitta sammanhang i vilka medlemmarna inte skulle befinna sig i vanliga fall. Det har redan från början funnits en stark vilja bland medlemmarna att få träffa Kungl. Musikaliska akademiens ledamöter för att utbyta erfarenheter. Ett första resultat av detta blev en sommarfest där både akademiens ledamöter och UTOM:s medlemmar var välkomna.

”Jag är glad över det stora engagemanget från båda våra nätverk”, säger Kungl. Musikaliska akademiens Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist. ”Vi bjöd gemensamt in till denna festlighet för att skapa ett inspirerande och lärorikt utbyte under uppsluppna former och med tanke på det goda utfallet ser jag fram emot många framtida möten tillsammans.”

UTOM-medlemmar och akademiledamöter i djupa samtal.

Drygt tjugo personer från både UTOM och akademien samlades i akademiens ledamotssal och efter en presentationsrunda bildades fyra blandade grupper som placerades ut vid olika bord. Efter en stunds samtal roterade UTOM-medlemmarna och fick träffa nya akademiledamöter. Detta fortsatte tills alla hade träffat alla och fått en chans att bekanta sig lite djupare med varandra.

”Tillfällen som detta ger mig tro på framtiden”, säger Max Låke, verksamhetsledare för UTOM. ”När våra yngre medlemmar vill träffa sina förebilder i musiklivet och vi genom UTOM kan göra det möjligt. Och när mötena dessutom blir såhär hjärtliga och inspirerande känns det som att vi är på rätt väg!”

Kungl. Musikaliska akademien är UTOM:s beskyddare.
Läs mer om akademien

 

Från vänster: Max Låke UTOM, Henrik Strindberg KMA, Kristin Amparo UTOM, Jacob Kellermann UTOM, Miklós Maros KMA, Sara Parkman UTOM, Karin Hellqvist UTOM, Rigmor Gustafsson KMA, Leif Karlsson KMA, Anton Bergendahl UTOM, Linn Persson UTOM, Tomas Löndahl KMA, Britta Byström KMA, David Huang UTOM, Christina Tobeck KMA, Tobias Ringborg KMA, Fredrik Wetterqvist KMA, Anna Petrini UTOM, Adrian Jones UTOM, Lucia Negro KMA, Jonathan Wettermark UTOM, Helena Wessman KMA och Jörgen Pettersson KMA.