Engagerande möte med Kulturrådet

En av tankesmedjan UTOM:s centrala verksamheter är att föra en konstruktiv dialog med kulturlivets institutioner. En delegation från UTOM besökte på onsdagen Statens Kulturråd för att träffa företrädare för enheten för scen, musik, bild och form. Enhetschefen Veronica Lamppa Lönnroth och handläggarna Magnus Lemark och Luciana Marques tog emot i Kulturrådets lokaler i Filmhuset på gärdet.

Myndigheten Statens Kulturråd är en av de största aktörerna på kulturområdet och fördelar varje år runt 80 miljoner kronor direkt till musiklivet och ytterligare många miljoner till resten av kulturskaparna och regionerna i landet. 

Efter en snabb genomgång av myndighetens strukturer och omfång handlade mötet främst om uppstarten av tankesmedjan Unga tankar om musik och de resultat som redan kan skönjas. UTOM-medlemmen Linn Persson, producenten Anton Bergendahl och verksamhetsledaren Max Låke presenterade UTOM:s idé och verksamhet. Det blev ett intressant samtal om vikten av mångfald och objektivitet där Kulturrådet och UTOM ser många gemensamma nämnare. De flesta instanser i kulturlivet strävar efter en verksamhet som präglas av just begreppet mångfald. UTOM har inbyggt i sin ursprungsidé att genrebredd, geografisk spridning, jämn könsfördelning mm. (mångfald!) är en av hörnstenarna och en av de viktigaste komponenterna för det vi vill uppnå.
Begrepp som objektivitet och kvalitet är andra ämnen som står högt på agendan för både UTOM och Kulturrådet. Vad är kvalité? Hur mäts den? Och går det att hålla sig objektiv?

Möten som detta är ett led i att fortbilda UTOM:s medlemmar i hur det statliga bidragssystemet är uppbyggt och vilka institutioner och avdelningar som hanterar de olika genrerna och konstformerna. Vi pratade om idébaserad verksamhet, Kulturrådets rundabordssamtal, möjligheten att medverka i myndighetens olika referensgrupper och vikten av att nå kulturlivets arrangörer.

 

Om Kulturrådet:

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det görs genom att fördela och följa upp statliga bidrag samt att stödja och driva på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Utgångspunkten är de nationella kulturpolitiska målen. Runt 75 personer arbetar på kansliet som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm.

Kulturrådets hemsida