Publiksamtal på nytt sätt

Vid sex tillfällen under sommaren har UTOM:s medlemmar genomfört spännande samtal med publiken i serien Musik på Sörmländska slott och herresäten. Dessa ”uppsnack” genomfördes med utgångspunkt i en nyfikenhet på vad publiken har för förväntningar inför en konsert och i vilken utsträckning dessa förväntningar brukar uppfyllas.

UTOM fick under våren en inbjudan av Scenkonst Sörmland att genomföra ett samarbete där uppsnack med publiken var i fokus. Uppdraget var att hitta nya sätt att möta och förbereda en publik för en konsert. Önskan var att komma ifrån den traditionella formen av informerande föreläsningar och istället undersöka vad som händer om publiken får berätta om sina tankar och förväntningar.

Frågan som stod i fokus var ”Tror du dig veta vad du ska få uppleva på dagens konsert?” och ”Om ja – vad då?”. Efter en kort presentation av UTOM och dess verksamhet introducerades frågeställningarna och publiken delades in i mindre grupper om 4-5 personer. Varje grupp fick några minuter på sig att prata runt frågan och sedan sammanfattades diskussionerna i helgrupp innan det var dags för konserten att starta.

Erfarenheterna från dessa samtal har upplevts som mycket värdefulla från både arrangörer, UTOM-medlemmar och publik. Att bryta invanda mönster och sätta ord på sina förväntningar har visat att i den förhållandevis homogena grupp som publik vid dessa konserter utgör finns enorm variation. Alla har sin egen anledning till att gå på konserten och alla förväntar sig att höra och uppleva olika saker. Allt från väldigt pålästa gengrespecifika lyssnare till publik som går på konsert för att överraskas av något helt nytt och annorlunda.

Läs mer om konsertserien