Navigationsmöte i Södertälje

Jonathan Wettermark, Max Låke och Linn Persson Foto: Linn Persson

En av Unga tankar om musiks arbetsgrupper – den för idéer om ”navigation till musiklivet” hade tisdagen den 25 april möte hos UTOM-medlemmen Jonathan Wettermark i Södertälje. Mötet innehöll bland annat en inspirerande rapport från ett samtal med Kulturskolechefen för Simrishamns Kulturskola som berättade om en mängd goda exempel.

Ett av UTOM:s viktiga diskussionsämnen har tagit utgångspunkt i arbetet med vårt yttrande rörande Kulturskoleutredningen som skickades till kulturdepartementet i mars 2017. Ur våra samtal om utredningen föddes idéer och tankar som har med barn och ungas möjlighet att navigera i musiklivet att göra. Hur tar sig ett barn från en musikalisk nivå till nästa? Vilken är ”rätt” väg att gå för en ungdom som vill satsa på musiken? Och vilken väg kan en ungdom gå för att bli en god musikälskande fritidsmusiker? Vilken roll har Kulturskolan och vilken roll har grundskolan?

Frågorna är många och de goda exemplen är också många. UTOM-medlemmen Linn Persson rapporterade från ett spännande möte med Sylvia Carlsdotter, enhetschef för Kulturskolan i Simrishamn och deras kulturgaranti. De har utmärkt sig som en av de Kulturskolor som har genomfört verkligt intressanta och nya idéer de senaste åren. Exempelvis har Simrishamn fram till år 2021 som mål att alla barn i kommunen som inte är inskrivna på Kulturskolan aktivt ska ha tackat nej till sin medverkan.

UTOM kommer aktivt att på olika sätt arbeta vidare med frågor som rör barn och ungas navigation till ett liv med musik!