UTOM-möte nummer tre

UTOM-medlemmar i samtal

 

Den 2-3 april 2017 var det dags för tankesmedjan UTOM:s medlemmar att hålla till sitt tredje möte. Med plats för innerliga djuplodande samtal, initierade diskussioner, drabbande föreläsningar och spontan nattlig stämsång.

UTOM:s medlemmar träffas fyra gånger per år i intensiva möten som pågår två dagar i rad. Dessa möten är den mest centrala delen av tankesmedjans verksamhet och ska ge medlemmarna tid för fortbildning, fördjupning och sådant de känner att de behöver men inte hinner i sin vardag i musiklivet.

Dag ett:

Detta tredje möte startade i gryningen söndagen den 2 april på Blasieholmstorg i Stockholm med att medlemmarna samlades för avfärd mot de Bergslagska skogarna, Grytthyttan och Saxå bruk som blev vår möteslokal denna gång. Första punkten på agendan var en inledande lunch på Restauranghögskolan och Måltidens Hus i Grythyttan.

Föredrag med Stina Oscarsson

 

I Gastronomiska teatern på restauranghögskolan samlades medlemmarna för en föreläsning med efterföljande diskussion ledd av kulturskribenten, dramatikern och tidigare teaterchefen Sina Oscarson. Föreläsningen fokuserade på den mycket angelägna frågan ”Varför behövs kultur just nu?”. Stina Oscarson pratade om relationen mellan konstnären som varumärke och konstens integritet och värde i den värld vi lever i.

”Och det är därför vi behöver konsten, tänker jag sedan. För att påminna oss om att vi är människor.” Stina Oscarson

Färden gick vidare mot Saxå bruk där medlemmarna inkvarterade sig och samlades för eftermiddagens mötespass. Första timmen ägnades åt att utveckla en rad guidelines för ett tryggt mötesrum. Dessa ramverk skapas av medlemmarna och ska genomsyra allt som händer vid UTOM-mötena.

Arbetsgruppssamtal
Efter det delades medlemmarna in i redan uppstartade arbetsgrupper för olika frågor där medlemmarna har starkt engagemang och där UTOM ska göra skillnad.  Under två timmar samlades tre grupper för att dyka in i djupa diskussioner och livliga samtal om musiklivet och UTOM:s verksamhet.

Anna Petrini, Linn Persson och Adrian Jones

 

En grupp fokuserar på ”Navigation till musiklivet”, ett projekt som håller på att ta form som handlar om att musiklivet måste bli bättre på att hjälpa sina unga att hitta ”rätt” i musikutbildningssystemet utifrån sina intressen och behov. Den andra gruppen har fokus på ”Musikers förutsättningar i Stockholm” och diskuterade det fria musiklivets arbetsmiljö och situation i Stockholm. Den tredje gruppen arbetar med ett projekt där idén är att UTOM:s medlemmar som till stora delar är alumner från landets musikhögskolor genomför workshops och seminarier med avgångsstudenter på musikhögskolorna. Vikten ska ligga på yrkesförberedelse och vad en som nyutexaminerad musiker behöver lägga fokus på.

Medlemspresentationer
Den tredje delen av eftermiddagen bestod av två medlemspresentationer. UTOM-medlemmen, sångerskan, kompositören Kristin Amparo delade med sig av en drabbande livsskildring där skapandet av musik hela tiden stått i fokus och hur musiken speglas av olika skeenden i livet. Hon berättade om sin resa från Colombia till Lidingö och tillbaka.
Medlemspresentation nummer två stod trombonisten, pedagogen och UTOM-medlemmen Jonathan Wettermark för. Han gav en livfull skildring av sitt förhållande till musiken och hur olika sorters musik har varit en drivkraft som låtit honom hamna i vitt skilda sammanhang, från högt profilerade ensembler för nutida konstmusik i Tyskland till kulturskolan och El Sistema i Södertälje.

Dag två:

Andra dagen började med ett medlemsmöte – UTOM:s högst beslutande organ. Viktiga strukturella frågor diskuterades och förslag på nya arbetsgrupper och initiativ lyftes upp. Verksamhetsledaren rapporterade om en rad möten och aktiviteter som genomförts sedan senaste UTOM-mötet. Bl.a. har ett yttrande om Kulturskoleutredningens betänkande skickats till Kulturdepartementet. En rad träffar och samtal har genomförts med bl.a. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Nordisk Kulturfond och Transit Kulturinkubator.

Utvärdering
Före lunch lades fokus på en utvärdering av UTOM:s temadag på Konserthuset den 14 februari som gick under rubriken ”Musik och samvete”. Vi tar med oss en rad erfarenheter från dagen som värdefull kunskap och ser att dagen har gett upphov till en mängd intressanta diskussioner och kontakter. En av erfarenheterna är att det är viktigt med en tillräckligt väl avgränsad frågeställning. Anmälningslistan med medverkande var väl representerad i institutionsdelen av musiklivet. UTOM ska vara ett forum för att arrangera mötesplatser för samtal i musiklivet och vi tar med oss erfarenhgeterna från Musik och samvete för att göra nya projekt framöver.

Robin Cochrane

 

UTOM för varje medlem
Ett brett samtal om vad UTOM ska vara för varje medlem på ett personligt plan inledde eftermiddagen. Listan av vad UTOM kan vara är oändlig. Här kommer ett axplock av vad som kom fram:
– UTOM kan vara ett sammanhang som är större än vardagen. 
– UTOM kan arbeta för att lösa upp och utveckla strukturer i musiklivet. 
– UTOM kan med den stora bredden av medlemmar bli en hub med långa känselspröt som upptäcker positiva och negativa tendenser i musiken och i samhället. 
– UTOM skapar en ”bildningsficka” för verksamma i musiklivet.

Fler medlemspresentationer
Som avslutning på detta UTOM-möte bjöds vi på ytterligare två medlemspresentationer. Slagverkaren, UTOM-medlemmen och klubbarrangören Robin Cochrane berättade drabbande om sin resa från musikfamiljen och kulturskolan i Östersund via iransk pop och afrikanska trummor till en masterutbildning i folkmusik med huvudfokus på svenska polskor. Pianosolisten, kammarmusikern, initiativtagaren till fenomenet Förstaparkett David Huang delade med sig av historier om att hitta kärleken till musiken och ”sitt instrument”, hur kulturella skillnader kan yttra sig, livet som frilansande musiker och konsten att göra det viktiga i livet.

Det var med ett varmt hjärta och en stark förvissning om att Unga tankar om musik är ett viktigt sammanhang som jag körde tillbaka till Stockholm efter detta tredje UTOM-möte. Det skapas en plats där djupt personliga tankar och reflektioner kan få lika stort utrymme som stora strukturella idéer och visioner. Dagarna på Saxå Bruk fylldes av värme och samvaro, kloka, inspirerande samtal, tankeväckande föredrag och en känsla av att det vi vill är möjligt.

Max Låke, verksamhetsledare