För tolfte gången träffades UTOM:s medlemmar den 14-15 september för två dagars fortbildning, musicerande, samtal, diskussion och ömsesidigt lärande. Den här gången åkte vi till Östersund för att bland annat träffa regionmusikorganisationen Estrad Norr och det sydsamiska kulturcentrat Gaaltije.

DAG 1

Efter en intensiv diskussionsresa för de flesta med tåg, landade vi i Östersund och började som vanligt UTOM-mötet med en runda med spaningar över vad medlemmarna ser för tendenser i musiklivet just nu. Bland spaningarna nämndes ”musikdöden” i Stockholm (efter ett flertal nedstängningar av musikscener), Kulturskolornas hotade situation i hela landet, förslag om en klimat-app för ett mer hållbart turnerande, vikten av att våga prata öppet om musikers skador och rehabiliteringsmöjligheter, samt en livlig- och för många ögonöppnande, diskussion om konstformernas olika gagenivåer på scenkonstinstitutionerna.

Vi pausade tillfälligt våra livliga diskussioner, då det blivit dags att välkomna vår första inbjudna gäst – Jerker Bexelius, verksamhetschef för Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum. Efter en kort språklektion i sydsamiska, berättade Jerker om Stiftelsen Gaaltije och deras verksamhet. Vi fick även en bred redogörelse för det samiska folkets historia, deras relation till mark, språk och kultur. Det blev ett intensivt samtal om frågor kring identitet och vad det innebär att vara kulturbärare, där begrepp och etiketter som minoritet, exotism, kapitalism och kulturell appropriering bollades och ifrågasattes.

Jerker Bexelius

Vi lät tankarna och känslorna sjunka in över en fika medan vi ställde om inför nästa pass. Nu hade det blivit dags att plocka fram instrumenten och låta medlemmarna Robin Cochrane och Sirintip ”Tippan” Phasuk leda en musik-verkstad . Det här var en första möjlighet för medlemmarna att få känna på de musikaliska kompositionerna som planeras inför UTOM:s husockupation hos Uppsala Konsert & Kongress, den 23 november. Det blev ett spännande musicerande helt i linje med vår grundpelare om konstnärligt utforskande.

Adrian Jones, David Huang, Jakob Koranyi

Efter att ha suttit ner en stor del av dagen blev det en promenadversion av vår programpunkt UTOM-verkstad, där vi återvänder till våra diskussioner kring spaningarna från musiklivet. I små ivrigt diskuterande grupper traskade vi därmed till vårt hotell och sedan vidare till restaurang Jazzköket, där vi avslutade kvällen med en härlig middag!

DAG 2

Vi begav oss tillbaka till Estrad Norr, där dag 2 sedvanligt inleddes med ett medlemsmöte. Efter en avrapportering om vad som hänt sen sist, blickade vi framåt mot kommande arrangemang och förberedelser inför nästa års inval av nya medlemmar. 

Härnäst var det dags att få träffa vår värd för detta UTOM-möte, nämligen Malin Hülphers, scenkonstchef på Estrad Norr. Malin berättade öppet och hjärtligt om verksamheten, som har till uppgift att leverera professionell scenkonst i hela länet med primärt fokus på barn och unga. Vi fick lära oss om Jämtlands turnéstruktur, vikten av informella kontakter vid arrangörssamarbeten, vad som lockar en jämtländsk publik samt utmaningen med bristen på bra lokaler för gästspel. UTOM-medlemmar med hemvist i Jämtland delade med sig om känslan av tacksamhet för den utbildning och stöd de fått från länsmusiken men hur det saknas möjlighet att återvända och livnära sig som musiker i regionen. Detta ledde i sin tur till ett samtal om anställningsformer och jakten på den perfekta mixen av fast anställda och frilans, samt möjligheterna som längre residensverksamhet kan erbjuda.

Malin Hülphers

Vi tackade Malin för ett givande samtal och begav oss vidare till UTOM-medlemmen Adrian Jones hem – Ås Trädgård! Vi anlände mitt i skördefesten och fick avnjuta en fantastisk lunch med råvaror odlade i trädgården. Många UTOM-medlemmar passade på att botanisera bland lokala produkter på skördemarknaden och plötsligt, bars det runt på kassar fulla av bla. lingon, kantareller och getmese!

Vi tillbringade eftermiddagen på den närliggande bygdegården och fortsatte med medlemspresentationer av Maria W Horn och Rickard N Jokela. Maria är tonsättare med fokus på elektroakustisk musik och vi fick följa hennes bana genom nedkliv i ett par projekt – från det audiovisuella verket Ångermanländska Bilder till samarbetet med koreografen Stina Nyberg och teslaspolen i verket Thunder Struck. Maria berättade om sin fascination för perception och uppmärksamhet och hur det bland annat lett till intresset för Drone-musik där en konsert kan vara 8-12h och där lyssnandet får en helt ny dimension.

Maria Horn

Rickard är basist från Umeå och berättade hur slumpen har spelat en avgörande roll i hans liv och i hans karriär. En resa där det ena telefonsamtalet efter det andra tog honom från en missad musiklinje på gymnasiet, via utbildningar i rock, jazz och orientalisk musik till där han befinner sig just nu.

Rickard Nilsson Jokela

Efter en sista UTOM-verkstad där vi återvände till de musiklivsspaningar som behövde en extra diskussionsrunda, avslutade vi dagen med en utvärdering av helgen. Vi begav oss sedan mot tågstationen och vidare i olika riktningar hemåt. Mätta på intryck och ekologiskt odlad mat och samtidigt laddade med ny energi för att ta oss an kommande uppdrag och utmaningar.