UTOM och Utbildningsutskottets ordförande

Unga tankar om musik var den 3 oktober inbjudna till riksdagshuset för ett möte med Gunilla Svantorp som är Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson tillika ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

UTOM träffar regelbundet politiker på olika nivåer. Under de första åren har fokus främst legat på de politiker som i huvudsak arbetar med kulturfrågor. Men bland medlemmarna finns en stark vilja om att närma sig och möta politiker inom andra politikomåden. Det var därför mycket glädjande att ordföranden i utbildningsutskottet bjöd in UTOM:s ordförande Noomi Hedlund och verksamhetsledare Max Låke till ett första samtal.

Mötet kom att handla om vikten av bildning, estetiska värden, kulturskolans stora samhälleliga bildningsansvar och om nyttan av att vidga sina egna politiska perspektiv. Och inte minst om den stora politiska polarisering som råder angående de estetiska ämnenas roll och tyngd i skolan.

UTOM informerade om rådande strukturer i musiklivet, hur musikutbildningskedjan ser ut idag och vilka utmaningar den står inför. Vi manade till större insikt och kunskap om vikten av starka förutbildningar och mellanled i kedjan samt att kontakterna mellan utbildningsstegen måste stärkas. Samtalet kretsade även kring hur vi kan uppvärdera bildningsförbundens roll i musiklivet.