UTOM får fortsatt stöd

I dagarna meddelades att tankesmedjan Unga tankar om musik blivit beviljade fortsatt stöd för uppbyggnaden av verksamheten under tre år framöver.

Bidraget om 5 000 000 kronor kommer från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och är disponibelt under 2019-2022. Anslaget är beviljat efter en ansökan med fokus på Unga tankar om musik och övergången från uppbyggnad till konsolidering.

”Det är fantastiskt! Att få förlängt anslag för en kommande treårsperiod är ett stort erkännande av hela Unga tankar om musiks trovärdighet och betydelse. Det ger oss möjlighet att på riktigt bygga upp en effektiv och snabb verksamhet med stor potential att påverka musiklivet till det bättre.”

Max Låke, verksamhetsledare

UTOM är mitt i sin uppbyggnadsfas och har sedan starten i november 2016 valt in 36 medlemmar. 10 nya medlemmar väljs varje år in på ett fyraårigt mandat. Uppbyggnaden beräknas vara klar i maj 2021 då den första generationsväxlingen av medlemmar infaller.

”Vi är glada över att stiftelsen med denna donation bekräftar vår verksamhets relevans och agens, samt även visar att de ser potentialen för – och behovet av – denna nydanande organisation i Sveriges musikliv. Jag är övertygad om att våra medlemmar, med kompetens och engagemang, kommer att förändra och utveckla svenskt musikliv till det bättre.”

Noomi Hedlund, ordförande

Läs mer om UTOM:s visioner