Om oss

TANKESMEDJA • FORUM • PLATTFORM

Unga tankar om musik är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.


UNGA TANKAR OM MUSIKS VERKSAMHET

Verksamheten står på tre ben. Vi ska vara konstnärligt fördjupande och utforskande, driva en utåtriktad verksamhet samt vara en påverkande kulturpolitisk kraft för det framtida musiklivet.

Organisationen ska byggas upp till en medlemsbas på 40 medlemmar mellan 25 och 40 år. En ansöker om medlemskap och väljs in på ett fyraårigt mandat. UTOM sammanför på så sätt några av det svenska musiklivets mest framstående personer.

Den mest centrala verksamheten i Unga tankar om musik är seminarier och möten där gruppens samtliga medlemmar träffas och utbyter erfarenheter och idéer för att förbättra och stimulera musiklivet. Möten inträffar fyra gånger om året och pågår två dagar i följd. Det ska finnas plats för konstnärligt utforskande arbete, djuplodande diskussioner och inspirerande föreläsningar. Medlemmarnas visioner kan resultera i utåtriktade verksamheter i en mängd former.

 

KONSTNÄRLIGT UTFORSKANDE ARBETE

Det ska finnas en självklar plats för långsiktigt konstnärligt utforskande arbete, djuplodande diskussioner och inspirerande föreläsningar. Möten med Unga tankar om musik ska vara tillfällen för fortbildning, inspiration, kunskapsutbyte och långtgående samarbeten.

 

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

Medlemmarnas visioner för musiklivet och samhället ska snabbt kunna omsättas i utåtriktade konstnärliga projekt. Det ska finnas ett stort upparbetat kontaktnät med samarbetsparter runt om i landet för att på ett bra sätt få ut budskapet.

 

KULTURPOLITISK KRAFT

Unga tankar om musik ska vara en samlad kunskapsbank och trovärdig remissinstans i kulturpolitiska frågor. Ambitionen är att etablera och upprätthålla en konstruktiv dialog med beslutsfattare och relevanta institutioner inom kulturlivet och utbildningsväsendet.