UTOM-möte nr tio

Med frågan ”Varför musik?” inleddes det tionde UTOM-mötet den 17-18 februari 2019 på Fryshuset i Stockholm. För första gången förlades ett av tankesmedjans möte till just Stockholm. Och organisationen med devisen “Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen” (Fryshuset) blev den självklara mötesplatsen.

Dag 1

Första dagen inleddes med en samling och rundor med fokus på den existentiella frågan ”Varför Musik?” Medlemmarna fick i korthet reflektera över varför musik är viktigt för dem och varför de har valt att ägna sina liv åt just det.

En återkommande punkt vid UTOM-mötena är att varje medlem delar med sig av spaningar på tendenser i musiklivet. Både positiva och negativa. Vad har hänt sedan sist? Är det något vi behöver agera på? Är det något vi behöver lära oss mer om? Det är ett bra sätt att få ett vidgat perspektiv och en inblick i andra musikaliska genrers vardag.

Gunilla Kindstrand Foto: UTOM

Mötets första inbjudna talare var den mångåriga kulturjournalisten och dramaturgen Gunilla Kindstrand. Hon gav medlemmarna en exposé över den moderna svenska tidningshistorien och hur den pågående tidningsdöden påverkar det samhälle vi lever i. Hur kommuner och regioner startar sina egna nyhetskanaler. Att persondata är det enda av värde som tidningsbranschen har kvar. Och vilka effekter den allt mer utarmade kulturjournalistiken får på kulturlivet och landets institutioner.

Efter en välbehövlig paus bjöd UTOM-medlemmen Christian Tellin på en musikalisk workshop i rytmens och improvisationens tecken.

Dagen avslutades med att UTOM-medlemmen Christoffer Nobin delade med sig av en snirklande medlemspresentation med historier ur det förgångna och tankar om musiklivet, dess institutioner och hur maktbergreppet kan sätta allt i gungning.

Dag 2

Måndagsmorgonen började med ett medlemsmöte där allt som hänt i UTOM sedan sist rapporterades och där en valberedning för UTOM:s kommande arbetsutskott valdes.

Miriam Lundqvist från Fryshuset. Foto: UTOM

Efter medlemsmötet anslöt UTOM-mötets andra inbjudna föreläsare Miriam Lundqvist, ansvarig för ungdomskultur på Fryshuset.
Hon berättade om Fryshusets koncept och vad hela verksamheten grundar sig på. Organisationen har ungefär femtio olika verksamheter på nio olika platser i Sverige och Danmark. De strävar efter att ha så många olika verksamheter som möjligt på varje ställe. Framför allt musiken är det som finns representerat överallt. Det blev ett initierat samtal, bl.a. om att om man är luststyrd i sin musikaliska verksamhet förväntas det vara normalt att villkoren som frilansare ”ska” vara ohälsosamma. Hur kan vi förändra förutsättningarna att kunna vara sjuk, ha drägliga pensionsvillkor, möjlighet till semester o.s.v.

Före lunch bjöd UTOM-medlemmen Isak Bergström på en liten musikstund med polkatema och efter lunch lades en timmes fokus på att reflektera kring ett inspel till Västra Götalandsregionens kulturkoncern. UTOM:s erfarenheter har efterfrågats från koncernledningen och medlemmarna fick workshoppa över den mycket breda frågan ”vad behöver en frilansande musiker för stöd från det offentliga?”.

Under eftermiddagen hölls två medlemspresentationer. Den första av Sanna Gibbs som berättade om allt från ungersk folkdans till PRO-jazzband och musikalutbildningar. Och om att öva på att inte musicera genom att arbeta med något helt annat, för att plötsligt ”fälla ut sina extravingar” (att börja sjunga klassiskt) och därmed hitta hem.
Esbjörn Wettermark berättade om flummiga ansökningar, det brittiska klassamhället och gamla sjungande smeder i den svenska glesbygden. Och om den nästintill oöverstigliga utmaningen att bemästra den vietnamesiska varianten av stridsinstrumentet skalmeja.

Dagen avslutades med ett samtal om upphovsrätt, streamingtjänster och vilken musik som exponeras eller ej. En av frågeställningarna var ”Hur stor andel lyssningar får Spotify via sina egna spellistor?”.

Detta UTOM-möte var det sista före ett nytt medlemsinval ska göras. Organisationen är mitt i sin uppstartsfas och vi ser mycket fram emot att välkomna en ny grupp medlemmar i maj. Det är intensivt, medryckande och spännande att ta del av allt medlemmarna vill, tänker och tycker.
/Max Låke, verksamhetsledare