Nu kan du bli medlem!

Nu är det dags att välja in ett tiotal nya medlemmar i UTOM. Är du professionellt verksam i musiklivet, mellan 25 och 40 år och har visioner för framtidens kultur så är du precis den vi söker.
Ansökan är öppen till den 24 februari.

Alla genrer och alla yrkeskategorier inom musiklivet är välkomna!

Som medlem får du:

  • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika genrer
  • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år
  • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
  • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
  • Möjlighet att via UTOM påverka statliga myndigheter och andra delar av musiklivet
  • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
  • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar
  • En stark, kreativ och professionell miljö för konstnärlig utveckling

Vi ser fram emot att träffa dig!

www.ungatankarommusik.se/bli-medlem