Hos kulturchefen i Västra Götaland

Foto: UTOM

Tankesmedjan Unga tankar om musik besöker frekvent ledningarna för landets olika kulturinstitutioner. En av de största organisationerna för kultur finns i Västra Götalandsregionen (VGR). En liten delegation från UTOM besökte den högst ansvariga för all kultur i Västsverige, Katti Hoflin.

UTOM:s vice ordförande Isak Bergström och verksamhetsledare Max Låke träffade Västra Götalandsregionens kulturchef i regionens högkvarter mitt i Göteborg. Katti Hoflin informerade om att kultur i VGR har en unikt stark position. De kulturella verksamheterna ses som ett prioriterat välfärdsområde vid sidan av vård, kollektivtrafik och regional utveckling. VGR äger fyra bolag, tre förvaltningar och sex folkhögskolor inom kultursektorn. Samtliga verksamheter har uppdrag av regionens kulturnämnd.

Mötet var initierat av UTOM för att lyfta frågor om den regionala musikverksamheten och hur den fungerar som bäst. Det blev ett livligt och inspirerande samtal om vikten av lokal förankring och professionalitet i arrangörsleden. Vilka behov har det professionella musikkollektivet för att kunna producera musik på högsta nivå?
Samtalet kom också att handla om den potentiella bristen på framtida kloka kulturchefer och hur framtidens kulturledare ska kunna rekryteras. I diskussionerna kom även de utrotningshotade yrkeskategorierna ”blåsinstrumentpedagog”, ”kulturpolitiker” upp.

UTOM kommer att fortsätta hålla kontakten med Katti Hoflin och följa den kulturella utvecklingen i Västra Götaland.

Läs mer om kulturen inom VGR