Här är UTOM:s nya medlemmar


Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) väljer nu in tio nya medlemmar från olika genrer i musikbranschen. Vi är mitt i vår expansionsfas och genomför i och med detta det tredje invalet av medlemmar sedan starten 2016.

Uppåt sjuttio personer har aktivt ansökt om medlemskap och efter en noggrann urvalsprocess och intervjuer för en extern invalspanel har de tio nya medlemmarna valts ut. Från och med maj 2019 medverkar de nya medlemmarna i tankesmedjans arbete och kompletterar därmed de tidigare medlemmarna. De utvalda är professionellt verksamma i musiklivet och representerar en stor bredd både när det kommer till genre, yrkeskategori och verksamhetsort.

Första mötet med de nya medlemmarna hålls den 5-6 maj i Gävle.

De nya medlemmarna är:
Marika Dahlbäck – Orkesterchef
Gabriel Dluzewski – Gitarrist, producent och kompositör
Agnes Grahn – Sångerska, trumpetare och låtskrivare
Justin Hazelgrove – Körpedagog och kyrkomusiker
Stina Hellberg Agback – Harpist
Maria W Horn – Elektroakustisk tonsättare
Rickard Nilsson Jokela – Basist och musiklärare
Matthew Peterson – Kompositör och musiklärare
Tom Poulson – Trumpetare
Klara Rylander – Gehörspedagog

Läs mer om varje medlem HÄR

“Vi i musiklivet ska lära oss mer av och om varandra. I ett allt mer polariserat samhällsklimat spelar samlande initiativ som Unga tankar om musik en viktig roll. Det gläder mig verkligen att vi bland alla dessa sökande har hittat en så fantastisk grupp nya medlemmar. De kommer verkligen att tillföra helt nya perspektiv till UTOM:s arbete.“

Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik

“UTOM besitter som kollektiv en djup, bred och spretig erfarenhet som ger oss tyngd och trovärdighet i en bransch som är i ständig förändring. Våra tio nya medlemmar breddar oss ytterligare och gör oss ännu starkare och klokare, samtidigt som de delar våra tankar om att musik – alla sorters musik – är till för alla, att kultur har ett eget existensberättigande bortom instrumentella mätverktyg och att vi växer som människor när vi tar del av musik och kultur, som utövare eller som mottagare.”


Noomi Hedlund, ordförande för Unga tankar om musik

Om UTOM:
Unga tankar om musik (UTOM) är en fristående och oberoende tankesmedja, en plattform och ett nätverk som samlar djup kompetens från hela musikbranschen.UTOM grundades hösten 2016 på initiativ av Kungl. Musikaliska akademien. UTOM består av musikpersonligheter från det professionella musiklivets alla hörn och har syftet att på olika sätt arbeta för ett bättre musik- och kulturliv. Medlemmarna är mellan 25-40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat. De träffas fyra gånger per år på olika ställen i landet för fortbildning, konstnärligt arbete och möjlighet att påverka och lära sig mer om musiklivet ute i landet.
UTOM ger bl.a. sina medlemmar verktyg för, och erfarenhet av att arbeta med kulturpolitisk påverkan, sätter fokus på framåtblickande problemlösning och upprätthåller en konstruktiv dialog med beslutsfattare och relevanta institutioner. Bland annat genom att arrangera workshops och panelsamtal, författa remissvar, skapa utbytesprogram med riksdagsledamöter, arrangera #killmiddagar och leda högskoleseminarier. UTOM är också en bas för konstnärligt utforskande arbete mellan medlemmarna.


Pressbilder:
Marika Dahlbäck
Gabriel Dluzewski
Agnes Grahn
Justin Hazelgrove
Stina Hellberg Agback
Maria W Horn
Rickard Nilsson Jokela
Matthew Peterson
Tom Poulson
Klara Rylander

Presskontakt:
Max Låke, verksamhetsledare
max.lake@ungatankarommusik.se
08-407 18 07