UTOM-möte nr elva

Tankesmedjan Unga tankar om musik samlades den 5-6 maj 2019 för sitt elfte UTOM-möte. Varje år väljer UTOM in runt tio nya medlemmar och första gången de nya träffar de gamla är vid det andra UTOM-mötet på våren. Det har visat sig vara en kraftfull och inspirerande injektion av ny energi, andra erfarenheter och nya sätt att tänka.

DAG 1

I vanlig ordning inleddes första dagen med att medlemmarna i smågrupper fick bestämma sig för varsin spaning om vad som är aktuellt i deras del av musiklivet. Den här gången handlade spaningarna om allt från frilansares flygskam och kulturskolemanifestationer till försäljningen av konserthuset Musikaliska i Stockholm och det positiva i att musiker ofta är engagerade i frågor som ligger utanför musiklivet.

En återkommande punkt vid det första mötet med de nya medlemmarna är att gemensamt skapa rutiner för hur vi ska vara mot varandra. Guidelines för ett tryggt rum. Det är helt avgörande att ett nätverk som UTOM skapar ett tillåtande klimat där alla vågar ställa frågor och blotta det de behöver veta mer om för att kunna lära sig och ömsesidigt dela med sig av sina egna djupa kunskaper.

Efter en liten fikapaus bjöd den nya medlemmen Stina Hellberg på en uppskattad musikstund med sin harpa.

Kalle Zerpe från Skottes Musikteater

Mötets första inbjudna talare var Kalle Zerpe som driver frigruppen Skottes musikteater i Gävle. Skottes har i många år fokuserat på att producera högkvalitativ barnteater med stark musikalisk identitet. “Vi vill inte göra teater med den pedagogiska nyttan som huvudmål, vi vill ge barnen teater med mycket känslor – fri från pedagogiska pekpinnar.” Samtalet kretsade bland annat kring fria gruppers möjlighet till långsiktighet och den demokratiska effekten och möjligheten att nå ”alla” som skolteatern ger.

UTOM-medlemmen Isak Bergström berättade om UTOM:s fortbildningsverksamhet som är en viktig del av organisationens arbete. UTOM:s grundidé är att på olika sätt arbeta för att göra musiklivet bättre. Medlemmarna ska bland annat genom att lära sig av varandra och inspireras av inbjudna gäster skaffa sig verktyg för att förändra och förbättra musiklivet.

Ett uppskattat inslag vid UTOM-mötena är när medlemmarna leder varandra i musikaliska workshops. Helt oundvikligt blir det så att några medlemmar känner sig helt bekväma medan några gör saker långt utanför sin comfort-zon. Munspelaren Filip Jers lät medlemmarna prova på konsten att improvisera utifrån vissa givna parametrar.

Dagen avslutades med förberedande peppande samtal inför ett kommande projekt på Uppsala Konsert och kongress.

DAG 2

Den andra dagen genomfördes i Musikhuset i Gävle och inleddes med ett medlemsmöte där ett nytt arbetsutskott bestående av ordf. Noomi Hedlund, Christian Tellin, Klara Rylander, Robin Cochrane och Lisa Grotherus valdes på ett år.

Malin Gjörup från Gävle Konserthus. Foto: UTOM

Efter medlemsmötet berättade Gävle Symfoniorkesters programchef Malin Gjörup om deras verksamhet. Hon informerade om situationen för en orkester i en medelstor stad och de förutsättningar Gävle Konserthus har som varande en kommunal förvaltning. Det blev ett initierat samtal om politiska strömningar och dess inverkan på kulturinstitutioner, effekter av statlig styrning, att nå ut till oväntad publik och konsten att skapa en arbetsplats med vänlig och ohierarkisk atmosfär.

Tippan Phasuk bjöd på musik. Foto: UTOM

UTOM-medlemmen Tippan Phasuk riggade under pausen upp ett helt batteri av pedaler och effektboxar och bjöd på ett bejublat musikaliskt inslag före mötets första UTOM-verkstad drog igång.
Medlemmarna delade upp sig i mindre grupper och fördjupade sig i någon av spaningarna från dagen före. Den typen av öppen tid har visat sig vara värdefull för att plocka upp trådar som inte har hunnit bearbetas och hitta nya embryon till samarbeten eller aktioner.

Efter lunch lades arbetet åt sidan för att fokusera på två medlemspresentationer. Matthew Peterson delade med sig av sin vindlande resa från en kristen uppväxt i North Dakota, USA via influenser av sliskiga barytonsaxar och musiken i “Days of our lives” till livet som tonsättare och pedagog i Sverige.
Klara Rylander sammanfattade sin musikaliska bana och ledde sedan medlemmarna i en sång- och rytmikövning för skolbarn med solfasystemet som grund.

Dagen och hela UTOM-mötet avslutades med en diskussion på temat ”Vem litar jag på när det kommer till konstnärlig kvalité?”. Kvalitetsbegreppet är ett ständigt återkommande tema i UTOM:s samtal och samtal som detta resulterar ofta i insikten om hur mångbottnad och personlig diskussionen om kvalité är. Mycket spännande!