UTOM på Dansbandsfortbildning

Med jämna mellanrum anordnar dansbandsbranschen branschkryssningar med plats för fortbildning och nätverkande. Den 20-21 maj 2019 var UTOM:s ordförande Noomi Hedlund och medlemmen Esbjörn Wettermark inbjudna att delta. Esbjörn höll ett mycket uppskattat föredrag om kultursamverkansmodellen och de svenska bidragssystemen som historiskt till mycket liten del har kommit dansmusiken till del.

Branschträffen gav fördjupade insikter och kunskap om en musikalisk genre som till största delen bär sig själv ekonomiskt och som relativt sällan ses samarbeta i projekt med andra delar av musiklivet.