UTOM-möte nr 23

Fyra gånger varje år träffas tankesmedjan Unga tankar om musiks medlemmar på olika ställen i landet för två dagars intensiva möten. Den 8-9 maj ägde detta möte rum på Stallet – Världens musik i det nya Musikaliska Kvarteret i Stockholm.


Första dagen på UTOM:s 23:e möteStallet – Världens Musik i Stockholm inleddes med att 11 nyinvalda medlemmar introducerades för resten av medlemsskaran. Alla medlemmar fick sedan dela med sig av spaningar från sin egen vardag. Vad är på gång i musiklivet, och vad är viktigt att vi som nätverk känner till?

Spaningarna handlade om allt från glädjen att få spela igen, rekrytering av chefer i musiklivet och den skriande bristen på tekniker till att jämställdhetsarbete i musikalbranschen ger resultat.


Som första inbjudna gäst träffade vi Susanne Rydén som är Preses för Kungl. Musikaliska Akademien. Det blev ett inspirerande samtal om vikten av att ömsesidigt dra nytta av kunskapen i både UTOM:s medlemsskara och i KMA:s ledamotskrets.

Dagen avslutades med en gripande medlemspresentation från den avgående medlemmen Emilia Amper som berättade om sin resa från småländska skogarna till världens scener.


Under middagen avtackades de avgående medlemmarna högtidligt med tal och diplom.


Andra dagen på UTOM:s 23:e möte inleddes med ett informativt medlemsmöte där ett UTOM:s nya arbetsutskott valdes. Som ny ordförande utsågs folkmusikern Anna Möller.


Andil Dahl, en av initiativtagarna till Musikaliska Kvarteret, besökte oss för att berätta om visionerna för huset på Nybrokajen 11. Medlemmen Tom H Poulson bjöd på trupetarperformance i den högre skolan och Erik Renöfält Fhager tog oss med på en vindlande, inspirerande medlemspresentation. Han berättade om allt från godisförsäljning på högstadiet via låtskriveri till livet på Gotland.


Andra dagen avslutades med en stunds livligt spånande och summering av insatser under valrörelsen – inför riksdagsvalet den 11 september.