UTOM i KÖPENHAMN

Sven Östberg, Max Låke och Wivi-Anne Hult

Idag träffade tankesmedjan Unga tankar om musik Sveriges Ambassad i Köpenhamn för att diskutera framtida gemensamma projekt.

Vår verksamhetsledare Max Låke informerade om UTOM som är det svenska kulturlivets enda tankesmedja, och den bredd och mångfald som är UTOM:s signum. Handläggaren för bl.a. kulturfrämjande Wivi-Anne Hult och ambassadens ministerråd Sven Östberg bjöd in till mötet och berättade om kommande kultursatsningar i ambassadens regi.

Stay tuned!

#swedenabroad #svenskaambassaden #ungatankarommusik #norden #kulturpolitik