UTOM-möte nr. 16

Masse Salazar & Leo från Redline Records

Efter ett halvår av digitala möten fick så tillslut UTOM:s medlemmar träffas fysiskt! Det var även det första mötet för de nyinvalda medlemmarna och energin och förväntningarna vibrerade i luften när dagen drog igång på Subtopia i Alby, söder om Stockholm. På agendan stod, förutom arbetet med att bygga upp en trygg gruppmiljö och den sedvanliga planeringen av höstens många aktiviteter, en workshop om strukturell rasism tillsammans med Mångkulturellt Centrum samt ett besök av hiphop-producenten Masse från Redline Records.

Med extra luft mellan stolarna, handspritflaskor och en halvimproviserad livestream drog mötet igång. Med många nya ansikten påbörjades presentationsrundan där var och en presenterade sig, sin yrkesroll och vilken mat de absolut inte står ut med! Som vanligt fick medlemmarna sedan prata i mindre grupper om musiklivsspaningar och därefter, med den utmande och tillsynes omöjliga uppgiften, försöka återge spaningen i en enda mening.

Lyckliga medlemmar som äntligen får träffas irl!

Varje gång nya medlemmar tillkommer avsätts extra tid för att på djupet prata igenom hur medlemmarna vill vara mot varandra och skapa ett ”tryggt rum”. På initiativ från en grupp UTOM-medlemmar kompletterades upplägget dessutom av ytterligare en övning från ”Respekttrappan -7 steg för att skapa en mer inkluderande arbetsplats”. UTOM-medlemmen Emilia Amper ledde medlemmarna genom steg 1 – ”Åskadarrollen” och tanken är att arbeta igenom ett steg i trappan vid varje kommande UTOM-möte.

De populära promenaddiskussionerna har blivit ett återkommande inslag och medlemmarna skickades iväg med uppdrag att prata vidare om musiklivsspaningarna samt diskussionerna som uppstått under övningen i Respekttrappan. Därefter bjöds det både på fika och LIVEMUSIK av Sara Parkman och Isak Bergström. Mitt i allt diskuterande är det skönt att ibland påminna varandra om att det är musiken som är det gemensamma klistret.

Isak Bergström & Sara Parkman snabbrepar utomhus

Nu var det dags att ta spjärn då det formella medlemsmötet tog vid och samtliga av höstens projekt och evenemang skulle pratas igenom. Många idéer och spår avhandlades och medlemmarna gavs även tillfälle att komma med förslag på innehåll till den planerade UTOM-podden!

Inför dagens sista pass delades gruppen upp i två delar. En del satte igång med den konstnärliga planeringen av UTOM:s kommande konsert på Palladium i Malmö senare i höst. Den andra gruppen fortsatte diskutera musiklivsspaningarna och annat som kommit upp under dagen.

Christian Tellin pitchar idén om en digital komposition.

Dag två påbörjades med ett förmidaggspass i sällskap av Marit Nygård från Mångkulturellt Centrum. Workshoppen syftade till att medvetandegöra och höja kunskapsnivån kring strukturell rasism och andra förtryck. UTOM har genom sina medlemmar tentakler långt ut i olika delar av musiklivet och förhoppningen är att genom satsningar på fortbildning kan medlemmarnas individuella kunskaper och handlingar skapa ringar på vattnet.

Marit Nygård från Mångkulturellt Centrum

Efter lunch gästades UTOM av Masse Salazar och hans kollega Leo från legendariska Redline Records. Masse berättade om hiphop-genrens utveckling i Sverige och delade generöst med sig av sin egen konstnärliga process. Medlemmarna var nyfikna och frågvisa och många kontaktuppgifter utbyttes innan vi tackade Masse för besöket.

Sist på dagen bjöds deltagarna på två enastående medlemspresentationer! Ron Davis Alvarez berättade om sin resa från Venezuela och sitt brinnande engagemang för musiken och social utveckling, Dream Orchestra och inte minst El Sistema Sverige. Frida Modén Treichl berättade om sin brokiga bana från kulturskolan via Svenska Hornsällskapet, högskola, TV-tävlingar, musikalscener, och livsavgörande förändringar.

Efter två intensiva dagar hade det blivit dags att tacka varandra och ta avsked för den här gången!

Frida Modén Triechl
Ron Davis Alvarez