Digital@Idag 2 oktober 2020

Stillbild från A moment that matters – en digital komposition.

Redan i början av året bjöds Unga tankar om musik in till ett möte med Oscar Stege Unger och Susanne Ackum från Wallenbergstiftelserna, för att prata om en nationell folkbildningskampanj tillägnad digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Siktet var inställt mot en årlig temadag som 2020 skulle gå av stapeln den 2 oktober. När Corona-krisen slog till under våren förändrades förutsättningarna men innehållet blev destu mer aktuellt med den rekordsnabba digitaliseringen som skedde på alla plan under pandemins framfart.

Unga tankar om musik arbetade under våren och efter sommaren med att utforma ett antal inslag till Digital@Idags heldagslivesändning från Kulturhuset Stadsteatern. Som enda medverkande kulturaktör kändes det viktigt att delta i debatterna men även visa på innovativa och konstnärliga inslag kopplat till digitaliseringens möjligheter.

Väl på plats i studion den 2 oktober fick UTOM-medlemmen Christian Tellin stå för dagens första musikinslag där han involverade publiken (på plats och hemma framför skärmen) till att kompa framträdandet med hjälp av sina mobiltelefoner. Dessutom deltog Energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman som trummis(!) genom att stoppa fingret i ett vattenglas.

Den senaste tidens avsaknad av livemusik var påtaglig när trion Sousou & Maher Cissoko feat. Filip Jers intog scenen i studion senare under dagen. Efter ett magiskt musikaliskt framträdande fick musikerna själva berätta om hur de anpassat sig genom den digitala omställningen, påskyndat av Corona och vad de tar med sig även in i framtiden. Filip framhöll det fantastiska i att kunna ge munspels-workshops till deltagare på andra sidan jorden och Sousou & Maher har byggt upp ett digitalt community med sina följare via sidan Patreon och genomfört digitala skolturnéer i Norge. Däremot är de överrens om att inget slår livemötet och att krisen slagit hårt mot musiklivet och att kulturen måste tillskrivas ett högre värde för att kunna överleva.

Maher & Sousou Cissoko feat. Filip Jers live och på skärm.

I samarbetet med Digital@Idag har Unga tankar om musik framhållit vikten av att kulturutövare även tar plats i debatterna. Därför var det glädjande att UTOM:s ordförande Robin Cochrane och medlemmen Jakob Koranyi i nästa inslag deltog i ett samtal om digitalisering och musikutbildning. Vad händer med den traditionella lärarrollen när undervisningen får konkurrens från gratis tutorials på Youtube? Samtalet kretsade kring hur distansundervisning i one-2-one situationer har fungerat förvånansvärt bra men hur musikskapande tillsammans ändå kräver fysisk närvaro. I ett siande kring lärrarollens utveckling tror de att det kommer handla mycket om handledning och feedback för att utveckla den individuella kompetensen och att även om online tutorials kan vara bra som komplement kommer det alltid att finnas behov av ”analoga” lärare.

Programledaren Katarina Pietrzak i samtal med Jakob Koranyi & Robin Cochrane

I UTOM:s sista inslag var det åter igen Christian Tellin som intog scenen och berättade om den förproducerade digitala kompositionen – A moment that matters, som sedan fick premiärvisas live i sändningen. Christian som komponerat och redigerat ihop filmen hade funnit inspiration i den rådande pandemi och hur den kan vara en vändpunkt för mycket. Genom att låta medlemmar i UTOM spela in sina respektive stämmor via mobilen och sedan redigera ihop dessa till en helhet, ville Christian skapa ett konstnärligt digitalt verk för en digital arena och på så sätt ge perspektiv till traditionella kompositionsformer. Resultatet kan ni se här nedan!

UTOM tackar Digital@Idag för detta samarbete och ser redan fram emot nästa års temadag den 15 oktober 2021!

Christian Tellin och programledaren Jenny Reichwald