Årets första UTOM-möte gick av stapeln den 14-15 februari i ett digitalt format. Temat för mötet var ”Konsten att debattera” och programmet bestod av både lättsamma debattövningar och mer riktade diskussioner kring mer eller mindre provocerande ämnen. Syftet var att låta medlemmarna öva sig i att vara nyanserad och vässa sina argument och retorik kring t.ex. kulturens finansiering och värde.

Längtan efter att ses på riktigt växde om möjligt sig ännu starkare när rutorna fylldes av välbekanta och glada ansikten. Mötet inleddes som vanligt med en presentationsrunda där var och en även fick svara på frågan ”Vad i din verksamhet är så avgörande att du vill att den ska påverka framtiden?”. Bland svaren på denna fråga återfanns reflektioner kring improvisation, möten med andra, ömsesidigt lärande, passion och dedikation, förmågan att skapa rum, det magiska i att kunna vara här och nu utan vetskap om vart det ska leda. Ett vackert citat från den franske filosofen Simone Weil fick mycket medhåll: ”Uppmärksamhet är den ovanligaste och renaste formen av generositet.”

I nästa del av mötet delades samtliga medlemmar upp i mindre grupper där de fick i uppdrag att dela med sig av spaningar från olika delar av musiklivet. De skulle sedan enas om en spaning som de ville ta vidare för diskussion i större grupp. En av de mer uppmärksammade och omdiskuterade spaningarna handlade om att ett antal stora artister valt att sälja ut sina låtkataloger. Diskussion gick här även in på Epidemic Sound och hur t.ex. Stockholms Stad uppmanat arrangörer till eventet Kulturnatten att använda sig av icke-upphovsrättsskyddad musik för att frångå problem med streaming via Facebook. Andra spaningar rörde lärdomar och konsekvenser av den pågående pandemin och hur behovet av en ny kulturpolitik och en ny infrastruktur för musiklivet har blivit allt mer påtaglig.

Ibland behövs en påminnelse om att musiken är den gemensamma nämnaren mellan alla medlemmar och vad passar då bättre än ett musikinslag! Ordförande Robin Cochrane bjöd på en stund av härliga och medryckande rytmer spelandes på sin balafon.

Det var sedan dags att ge sig in i debattemat. Under en 30-min promenad fick medlemmarna i uppgift att lyssna på ett utdrag ur podcasten Hur kan vi? där Arom Flam intervjuas om det svenska samtalsklimatet och public service. Uppgiften till medlemmarna var att utifrån podden:
1. Konkretisera något som sägs i podden som du kan ställa dig bakom eller vilja utforska ytterligare. 
2. Konkretisera något som sägs i podden som du inte håller med om och några tankar om hur ett motargument skulle kunna se ut. 

Debattövning utifrån podd om public service.

Medlemmen Christian Tellin höll sedan i ett diskussionspass där medlemmarna delades in i grupper där var och en skulle ha en specifik roll och där man efter 5 minuter bytte roller. Röd ledare (hålla fokus på målet, driva framåt), Grön ledare (se till att alla kommer till tals och mår bra). Tidtagare (sätta timer på 5 minuter och sen byta roller). Det blev ett spännande styrt format som hjälpte till att hålla fokus. Återrapportering i stor grupp genomfördes med hjälp av lekfulla inslag där ett snurrande hjul avgjorde vem som skulle prata och där ljudeffekter från Super Mario hjälpte till att hålla tidsbegränsningar och utdela extrapoäng.

Christian Tellin styr diskussion med hjälp av ett antal lekfulla verktyg.

Den andra dagen inleddes med ett formellt medlemsmöte där medlemmarna bland annat fick rösta fram en ny valberedning, välja datum för höstens möten och prata om framtida projekt.

Allas favoritprogrampunkt – medlemspresentationen! Den här gången av Rebecca Petersson. Rebecca berättade hur hon via tips från en kompis förälder sökte in på Adolf Fredrik där stämsången rörde henne till tårar. Under vidareutbildning på Södra Latins jazzmusiklinje och Fryshusets rockmusiklinje fann hon gemenskap och inspiration och utforskade olika genrer och samarbeten. Hon började skriva poplåtar på svenska under artistnamnet Nova Becc, har under många år arbetat som dubbskådis och har idag hittat ett glapp i marknaden och utvecklat en rad olika livekoncept där musiker, live djs, ljusshow och performance får ta plats. Hennes stora drivkraft är hennes passion för musiken och för sitt yrke!

Rebecca Petersson

Dagens sista programpunkt var en ny debattövning där medlemmarna delades in i par och fick debattera ämnena; genreöverskridande musik, kvotering och public service. De fick en tilldelad position ”för” eller ”emot” och fick 5 min per ämne. En nyttig övning som vissa känt obehag inför men där sammanhanget och den gemensamma upplevelsen av att medlemmarna vill varandra väl, hjälpte även de mest ovana vid att våga pröva. En del konstaterade förvånat efteråt att de tyckt att det var lättare att debattera tvärt om från sig egen åsikt!

Efter två dagar av många intensiva diskussioner och nya vinklar hade det blivit dags att avsluta det 18e UTOM-mötet.