UTOM på Folk & Kultur 2021!

Årets Folk & Kultur blev en stor digital satsning som gjorts tillgänglig för alla. Aldrig förr har de kulturpolitiska frågorna känts mer aktuella och avgörande än nu!

Unga tankar om musik deltog med fyra olika programpunkter som spände från samtalet med titeln Kreativitet på beställning, samarrangerat med Sveriges Unga Akademi, två konsertutdrag från höstens konsertserie på Uppsala Konsert & Kongress samt ett konstögonblick i form av videoverket A moment that matters. Utöver programpunkter na i egen regi dök ett flertal UTOM-medlemmar upp både i konstnärliga sammanhang och som moderatorer för samtal.

Unga tankar om musik gläds åt denna kraftsamling och vilja att stärka kulturlivet framåt och ser redan fram emot nästa års konvent då vi förhoppningsvis kan få fortsätta de viktiga samtalen live.

Samtliga programpunkter kan ses i efterhand fram till den 19/2 via Folk & Kulturs hemsida.