UTOM @ Folk och Kultur

Sveriges kulturinstitutioner har gått samman i en kraftsamling för att sätta kulturen på den politiska agendan. I fyra dagar samlades 1000 kulturutövare, administratörer och politiker i Munktellstaden i Eskilstuna. Tankesmedjan Unga tankar om musik var på plats och anordnade två programpunkter tillsammans med Scenkonst Sörmland. En konsert och ett panelsamtal, båda på temat ”Musikaliska traditioner”.

På morgonen fredagen den 9 februari träffades fyra musiker och riggade upp sina instrument. Första programpunkten var en offentlig konsert med rubriken ”Öppna musikaliska dörrar!”. En halvtimmes fri improvisation över musikaliska traditioner. Domkyrkoorganisten Mattias Wager från Storkyrkan i Stockholm, baglamaspelaren och sångerskan Berrin Sahin, slagverkaren och UTOM-medlemmen Robin Cochrane och munspelaren tillika UTOM-medlemmen Filip Jers hade kommit överens om att inte repetera före konserten. Repetitionen bestod av att de träffades några minuter innan publiken släpptes in och tog en kopp kaffe tillsammans. Konserten blev en spännande stund där de fyra musikernas helt olika ingångsvärden fick ta plats och där deras nyfikenhet på varandras musikaliska impulser utgjorde det mest avgörande kompositoriska elementet.

Efter en kort paus samlades musikerna i en halvcirkel tillsammans med Rebecka Törnqvist som är konstnärlig ledare på El Sistema i Södertälje och moderatorn Ismo Railisson, producent på Scenkonst Sörmland. Temat som låg till grund för den fria improvisationen fortsatte i ett samtal under rubriken ”Vilka barriärer står i vägen för verkligt kreativt musikskapande?”. Det blev ett sätt att verbalt processa den musikaliska upplevelsen. 
Samtalet kom att handla mycket om relationerna musiker emellan och hur det musikaliska bagage alla bär på antingen öppnar eller stänger dörrar till nya rum. Panelen visade bland annat på hur relationen mellan utövande musiker och åhörare ser ut i olika genrer och traditioner och vad relationen och interaktionen med en publik kan ge för mervärden. Panelsamtalet sändes live i Folk och Kulturs sociala mediekanaler.