2018 är ett nytt år

Efter alla helger och ledigheter laddar vi på tankesmedjan Unga tankar om musik för ett nytt händelserikt år. Vi inleder året med att resa till Moriska paviljongen i Malmö för Music Exchange Forum som arrangeras av Re:Orient och till Nordisk kulturfond i Köpenhamn för en workshop om ny musik i Norden.

Nästa stora evenemang är det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som äger rum den 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. UTOM gör den 9 februari tillsammans med Scenkonst Sörmland en hel förmiddag på temat Musikaliska traditioner med en konsertdel och ett panelsamtal.

UTOM:s programpunkter under Folk och Kultur i Eskilstuna:
9 feb kl. 09.30 (Konsert)
Öppna musikaliska dörrar

9 feb kl. 10.20 (Samtal)
Vilka barriärer står i vägen för kreativt skapande?

Efter Folk och Kultur känns det som att valåret 2018 verkligen drar igång på riktigt. UTOM:s nätverksprogram med riksdagsledamöter är i full gång och sex ledamöter i riksdagens kulturutskott och har kopplats samman med lika många UTOM-medlemmar. De kommer under årets första månader att träffas för att lära och inspireras av varandra.

Vidare inleder vi det mycket viktiga arbetet att tillsammans med bl.a. KMA och KMH arbeta för ett musikliv där det medvetet arbetas för att skapa trygghet. Efter #metoo finns det bara ett alternativ: Att åstadkomma förändring tillsammans! Samtalen är igång och många insatser är redan satta i verket. Vi ska se till att den processen inte avsvtannar.

Nu skrider vi till verket!

 

Max Låke
Verksamhetsledare