UTOM firar 5 år!

Den 16 november fyllde Unga tankar om musik 5 år och det firades tillsammans med medlemmar, alumner och tankesmedjans vänner i musik- och kulturlivet. 

Jämfört med vår moderakademi Kungl. Musikaliska Akademien som firar 250 år är vi bara barnet, men mycket har hänt sedan starten 2016. Unga tankar om musik har gått från idé och vision till en tankesmedja med framstående medlemmar från stora delar av musiklivet.

– Jag är så glad och stolt över vad vi på kort tid har lyckats åstadkomma med tankesmedjan Unga tankar om musik. Våra medlemmar ger varandra verktyg för att bli klokare musiklivsmedborgare. Och vilken fest det blev! säger verksamhetsledare Max Låke.

Festen hölls i Kungl. Musikaliska Akademiens ledamotssal. Och vad vore en fest utan musik? Den stod UTOM-trion Ebo Krdum, Anna Berglund och Emma Nyman för.

Ett stort varmt tack till alla som har varit med och gjort idéen om Unga tankar om musik till verklighet!