Tankesmedjan Unga tankar om musik släpper musikdokumentär om pandemins påverkan på musiklivet

2021-06-18 PRESSMEDDELANDE

Hur har ett år med Covid-19 satt sin prägel på musiklivet? Den frågan har kulturlivets enda tankesmedja Unga tankar om musik sökt svara på i en musikdokumentär som blandar musikaliska inslag och intervjuer. Nio av tankesmedjans drygt 40 medlemmar har gått samman i mindre ensembler för att skapa musik under covid-årets speciella förutsättningar och samtidigt reflektera kring året som gått, hur det har påverkat dem och hur de ser på framtiden.  

Unga tankar om musik samlar professionellt verksamma inom alla genrer och yrkesfunktioner och har därför haft en unik möjlighet att fånga upp hur pandemin har påverkat olika delar av musiklivet. Att många har drabbats hårt under pandemin har knappast gått någon förbi. Publikrestriktioner, nedstängningar, uteblivna gager och tomma kalendrar har för många tillhört vardagen under drygt ett år. Men trots kris och nedstängningar har kreativiteten och förmågan till anpassning och nytänkande ändå funnits runt om i landet och för en del har pandemin bidragit med nya och oväntade möjligheter.

Musikdokumentären med titeln “Hur låter framtidens musikliv?” är ett samtidsdokument som syftar till att ge olika perspektiv på pandemins påverkan och tankar kring hur framtiden kan komma att se ut. De deltagande musikerna har blivit indelade i tre ensembler och har fått arbeta med  frågeställningen “Vad från ditt eget musicerande och din egen musikaliska erfarenhet vill du ta med dig in i framtiden och varför?”. Utifrån detta har de skapat tre olika musikaliska verk som i och med filmens release får urpremiär.

Premiärvisning
På Musik i Syd Channel onsdagen den 23 juni kl. 20:00 
Länk

Filmen är en samproduktion mellan Unga tankar om musik, Musik i Syd och Palladium Malmö med generöst stöd från Signatur – Insamlingsstiftelsen för musik.

MEDVERKANDE medlemmar i UTOM:
Anna Gideonsson, ljudtekniker
Filip Jers, munspel
Linn Persson, saxofon
Rebecca Petersson, sång
Rickard N Jokela, bas
Robin Cochrane, slagverk
Sara Parkman, sång och violin
Sousou Cissoko, sång och kora
Viktor Axberg, hip hop producent

Ljus
Tanya Johansson, Palladium Malmö
Teknisk samordning
David Borgström, Palladium Malmö
Filmproduktion
Karl Sahlin och Zetter Media

Om UTOM
Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare.

För mer information, intervju och pressbilder – Vänligen kontakta:  
Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik 
Max.lake@ungatankarommusik.se
(+46) 730-38 41 59