Stöd till enskilda näringsidkare

Coronakrisen har slagit hårt mot kulturbranschen. I takt med att de politiska stödinsatserna till kulturlivet presenterats, har det blivit tydligt att enskilda näringsidkare är särskilt utsatta. Detta har även bekräftats av UTOM:s egna medlemmar vid de digitala avstämningsträffarna.

För att påvisa det akuta läget för många av kulturlivets aktörer har UTOM återkommande varit i kontakt med både KLYS, kulturdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.

Efter samtal med Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS, framgick att de var väl medvetna om situationen och arbetade för fullt för att hitta en lösning. De är i ständig kontakt med departementen men det är en problematisk fråga och departementens processer är långsamma. UTOM använde sina ingångar och kontakter för att vid sidan av de fackliga organisationerna driva frågan gentemot departementen.

Man letar skrivningar i förordningar, som förhoppningsvis kan stötta en lättnad på de strikta reglerna kring att lägga sin verksamhet vilande under en period, för att samtdigt kunna ansöka om A-kassa. I nuläget innebär att lägga verksamheten vilande, att den enskilda näringsidkaren måste avstå från all kontakt med kunder, framtida planering och marknadsföring via några som helst kanaler. För många kulturutövare medför det allt för stora konsekvenser för verksamheten för att vara ett möjligt alternativ.

KLYS och ett antal andra organisationer föreslår även att personer ska kunna deltidsstämpla. Inom kulturbranschen finns systemet redan inom Musikalliansen & Dansalliansen. Därför torde det inte var omöjligt att “härma” den modellen. Dock är det inte särskilt sannolikt att departementen kommer göra undantag för kulturarbetare utan samma regler måste gälla för alla enskilda näringsidkare oavsett bransch. Eftersom andelen kulturarbetare med enskild firma är så pass hög, är det ändå viktigt att fortsätta driva frågan.

Val av bolagsform har i och med denna komplexa situation förts upp högt på agendan. Förutom insatser från intresseorganisationer har många kulturutövare själva tagit till orda. Bland annat har Rita Saxmark, sångerska och artist, tillsammans med sångerskan och violinisten Linnéa Sallay initierat ett upprop som skrivits på av över 7000 personer.