UTOM-möte nr 14

När UTOM:s medlemmar träffades för det 14:e medlemsmötet, den 16-17 februari 2020, bar det av till Norge och Oslo. Det har länge funnits en önskan om att nå ut till grannländerna och inhämta kunskap om deras musikliv och strukturer och även att inspirera till att starta UTOM-liknande tankesmedjor eller nätverk. En generös inbjudan från den norska Sparebankstiftelsen och kulturhuset Sentralen erbjöd ett ypperligt tillfälle för just detta. Gästföreläsning och studiebesök varvades med musikmingel, livliga diskussioner, medlemspresentationer och smidande av planer för framtiden.

DAG 1

På söndagseftermiddagen samlades UTOM:s medlemmar i det gamla bankvalvet på kulturhuset Sentralen i Oslo. Då varje möte innebär en ny gruppkonstellation är det viktigt med en presentationsrunda. Den här gången ombads dessutom alla kortfattat reflektera kring vad som var mest aktuellt i var och ens yrkesliv. Detta gav en inblick i den stora variation av vardagssysslor, yrkesverksamma inom svenskt musikliv har.

Årets första spaningsrunda från svenskt musikliv, avhandlade allt från Stockholms Stads förändrade bidragsfördelning, frilansande musikers utsatthet vid sjukdom, ny möjlighet att turnera i Canada 2021 genom projektet Nordic Bridges och oro kring den ökande segregationen inom musiklivet.

Efter en fikapaus var det dags att pröva på ett nytt koncept där en UTOM-medlem får möjlighet att hålla ett kort (15-min) anförande/diskussion på självvalt tema. UTOM:s ordförande Noomi Hedlund fick inviga det nya konceptet, genom att lyfta diskussionen angående vad det finns för forskningsgrund för musikens påstådda “nytta”. Hon hade läst in sig på ämnet och delade med sig av sina fynd.

Då UTOM fått en rad förfrågningar för deltagande i olika evenemang och sammanhang ägnades sedan 30 min åt att gå igenom de olika förfrågningarna och diskutera vilka av medlemmarna som var intresserade av att engagera sig i vad.

Det hade sedan blivit dags att vidga vyerna och bredda kunskaperna om norskt musikliv. När UTOM inför mötet bad om rekommendationer på personer med bred kunskap och förankring i norskt kulturliv kom namnet Gry Bråtømyr (verksamhetsledare Norsk Jazzforum) upp vid ett flertal tillfällen.

I ett energiskt samtal mellan UTOM:s medlemmar och Gry dissekerades det norska musiklivet och jämfördes med det svenska – både vad gäller utbildningar, kulturpolitik, bidragssystem, kultursponsring och genreöverskridande arrangörsnätverk. Ett upplysande och inspirerande möte som gav mersmak och många goda idéer och föregångsexempel att arbeta för att införliva inom svenskt musikliv.   

Samtalet och jämförelsen mellan svenskt och norskt musikliv fortsatte när kvällens musikmingel tog vid och ytterligare ett par norska musiker anslöt. Det bjöds även på livemusik av UTOM-medlemmen Emilia Amper och hennes norske vän och musiklivskollega Birger Mistereggen.

DAG 2

Den andra dagen inleddes med en uppsamling på kulturhuset Sentralen och UTOM:s sedvanliga medlemsmöte. Här avrapporterades ärenden, möten och evenemang som ägt rum sedan sist, en ny valberedning för arbetsutskottet (ledningsfruppen) valdes och datum för höstens UTOM-möten sattes. Resterande tid lades på att blicka framåt och plocka upp diskussionerna från gårdagen, gällande kommande aktiviteter och evenemang samt pressande kulturpolitiska frågor som kräver UTOM:s agerande.

Efter en uppfriskande promenad genom Oslo var det dags för studiebesök på Riksscenen, nationalscen för folkmusik. Verksamhetsledare Ane Roggen och producenten Asgaut Bakken inledde med en rundtur i huset innan ett nytt samtal och jämförelse mellan norskt och svenskt musikliv tog fart. Frågorna från UTOM:s medlemmar inom folkscenen var många och främst förundrades man över vilka satsningar som görs i Norge jämfört med Sverige. En spännande diskussion följde om hur överprofessionaliseringen av folkmusiken och satsningarna på stora dyra kulturhus runtom i Norge även har en baksida där mindre lokala band inte har platser att spela på. Ane Roggen själv drömmer om att öppna upp huset och att fler Oslo-bor ska hitta dit och upptäcka det varierade utbudet de erbjuder.

Ytterligare en promenad och lunchpaus senare var det dags att återsamlas på Sentralen för ett intensivt invalskampanjande där samtliga UTOM-medlemmar ombads lägga 15 minuter på att tipsa vänner och bekanta om att söka en av de ca 10 nya platserna i UTOM. Sista ansökningsdatumet närmade sig!

Först ut av årets medlemspresentationer var Gabbi Dluzewski. Gabbi berättade hur det tidigt stod klart för honom att han skulle arbeta med musik. Uppvuxen i en musikerfamilj där rock var den gemensamma nämnaren blev elgitarren det självklara instrumentet. Efter att ha ägnat sin ungdom åt ett flertal rockband, utmanades hans tidigare övertygelser under gymnasieperioden och svängningen åt folkmusiken ledde honom in på en helt ny bana. I folkmusiken och familjebandet Fränder har han hittat hem.

Agnes Grahn, även hon uppvuxen i en musikerfamilj, prövade under barn- och ungdomsperioden på ett par olika instrument innan hon fann sången. Av en slump tog hon sedan upp trumpetspelandet igen då hon erbjöds ett vikariat där hon fick kombinera trumpet och sång. Därmed öppnades nya dörrar in till en ny typ av karriär där hon både spelar och körar i större pop-produktioner och shower. Intresset för att göra eget material hade börjat gro och efter musik- och kompositionsstudier har hon även kommit igång med att skriva egna låtar och även åt japanska popfenomen!

UTOM:s 14:e möte avslutades i vanlig ordning med ett reflekterande och utvärderande av mötet och med många varma avskedskramar och förhoppningar om att ses snart igen.