Digitala UTOM-möten under coronakrisen

När viruset Covid-19 lamslog Sverige från mitten av mars 2020, flyttade de flesta verksamheter ut på nätet. Även tankesmedjan Unga tankar om musik startade veckovisa digitala avstämningsmöten för UTOM:s medlemmar där råd, tips och nutidsberättelser, blandades med konstruktivt tankearbete för framtidens kulturliv och samhälle.

Allteftersom veckorna gick beslutades att även hålla det femtonde reguljära UTOM-mötet digitalt. Medlemmarna fick dock en helt analog leverans av mötesgodis i förväg!

Med utmaningen att hålla fokus framför en skärm, destillerades innehållet ner till det absolut mest centrala och utfördes under en heldag, söndagen den 3 maj. Bland programpunkterna återstod självfallet musiklivsspaningarna, som den här gången innehöll tankar om det förträffliga med radion som medium, möjligheter till en ny dialog och interaktion med sin publik via livestreaming eller tjänsten Patreon, vårt behov av kontakt med andra människor och längtan efter att få spela musik tillsammans.

Enligt tankesmedjans statuter är det vid det andra mötet på våren som ett nytt arbetsutskott ska väljas. Det digitala formatet utgjorde inget hinder för ett formellt medlemsmöte och en omröstning. Efter tidigare kommunicerat förslag från valberedningen röstades Sanna Gibbs och Matthew Peterson in i arbetsutskottet. Med varma ord tackades sittande arbetsutskott för årets arbete. Ett särskilt tack utbringades till både Lisa Grotherus, som utträde efter två år i arbetsutskottet, och ordförande Noomi Hedlund, som lämnade över stafettpinnen till Robin Cochrane. 

När det blivit dags för lunch uppmuntrades medlemmarna att på UTOM:s bekostnad handla take-away från sina lokala restauranger, för att på så sätt både avlasta medlemmarna och stötta det lokala näringslivet. De som önskade tog en välbehövlig bensträckare och annars fanns det alltid lunch-sällskap framför skärmen.

Eftermiddagspasset inleddes med ett samtal med två särskilt inbjudna talare, filosofen Karim Atahualpa Jebari från INSTITUTET för FRAMTIDSSTUDIER och verksamhetsledaren Sara Lönnroth från Transit Kulturinkubator – tid, råd och rum för konstnärliga verksamheter. Syftet med samtalet var att, mitt i den pågående krisen, inspirera, provocera och guida medlemmarna i att tänka utopiska framtidstankar.

Karim lyfte fram hur krisen har fått oss att förstå vad som är viktigt, satt fokus på ojämlikheter i samhället, fått människor att lyssna på expertis och förhoppningsvis på sikt stärkt kulturens roll som samhällsbärande istället för att betraktas som underhållning. Sara förespråkade den praktiska kunskapen och den konstnärliga kompetensen och gladde sig åt att intuition och magkänsla fått ta plats i beslutsfattandet. Avslutningsvis gav hon UTOM följande tips för att komma vidare med att kunna konkretisera framtidsvisioner – ”Fundera inte så mycket utan kör. Träffa andra, tänk högt – tänk tillsammans!”.

Eftermiddagen fortsatte med generösa och intima medlemspresentationer av Tom Poulson och Stina Agback Hellberg. Därefter vidtog en spännande digital skaparprocess som leddes av Christian Tellin. Varje deltagare fick spela in korta filmklipp av sig själva där de antingen spelade instrument, sjöng eller dansade. Filmsnuttarna laddades sedan upp, sorterades och klipptes ihop till en fantastisk musikvideo. Allt på mindre än 45 min!