Replik i Dagens Nyheter

Screen shot från Dagens Nyheter 2021-04-08 med ordförande Robin Cochrane.

Musikaliska feriejobb är en investering för framtiden, skriver företrädare för tankesmedjan ”Unga tankar om musik” i ett svar på Susanne Nyströms DN-ledare om att unga bör erbjudas jobb som kräver flit och disciplin, inte kreativitet.

Sällan har väl en ledarskribent för en av Sveriges största dagstidningar trampat så fullständigt och bildligt i klaveret som Susanne Nyström i artikeln ”Grönsaksodlingen är bästa skolan in i arbetslivet” publicerad den 5 april i Dagens Nyheter. Att med slarvig och till synes okunnig argumentation nedvärdera en hel yrkeskår av flitiga, disciplinerade och stolta musiker genom att beskriva deras arbete som ”hobbyliknande hittepå-projekt” är uppseendeväckande och osedvanligt klumpigt.

En av de branscher som har drabbats allra hårdast under pandemin är musiklivet. Att då, som Nyström, hävda att det skulle vara en felprioritering att erbjuda unga entusiastiska aspirerande framtida musiker sommarjobb kunde inte vara mer felaktigt. Tvärtom är den typen av feriejobb en investering för framtiden. En satsning som stärker det myllrande och inspirerande samhälle som behövs i en postpandemisk värld.

Att välja just trumpeten som syndabock i denna ledare blir rent ut sagt osmakligt

Jordbruket står också inför stora utmaningar, och en större förståelse för hur maten hamnar på våra bord är nödvändig. Vi motsätter oss att ställa branscherna mot varandra. I den kris vi befinner oss är det de verksamheter som är upplevelsebaserade som har lidit störst förluster. Kulturlivet håller på att dräneras på kompetens, och om vi som samhälle inte gör allt vi kan för att stötta våra nuvarande och framtida kulturarbetare så går vi en grå, tyst och farlig framtid till mötes

Om Susanne Nyström tror att musiker blir till utan flit och disciplin så är hon vilken dag som helst välkommen att höra av sig till oss och våra medlemmar för att få motsatsen bevisad. Och att välja just trumpeten som syndabock i denna ledare blir rent ut sagt osmakligt med tanke på den kris som blåsmusiken befinner sig i när det gäller återväxten av blåsare för framtiden.

Robin Cochrane
Ordförande i tankesmedjan Unga tankar om musik.
Max Låke
Verksamhetsledare i tankesmedjan Unga tankar om musik