Elva nya medlemmar i tankesmedjan UTOM

Utav 100 sökande väljer nu kulturlivets enda tankesmedja Unga tankar om musik (UTOM) in elva nya medlemmar. Det är UTOM:s femte inval sedan starten och årets inval förstärker tankesmedjans kompetens inom bl.a. hiphop, utomeuropeisk musikalisk tradition, chefsroller, teknikeryrket och branschmedierna.

Alla som är professionellt verksamma i musiklivet och är mellan 25-40 år kan ansöka om medlemskap, och efter en noggrann urvalsprocess och intervjuer för en extern invalspanel har de elva nya medlemmarna valts ut. 

Från och med maj 2021 medverkar de nyinvalda i tankesmedjans arbete och kompletterar därmed de tidigare medlemmarna. De utvalda representerar en stor bredd både när det kommer till genre, yrkeskategori och verksamhetsort. För dem väntar ny fyra år av nya bekantskaper, utveckling av konstnärliga uttryck, påverkansarbete, workshops och ömsesidigt lärande.

Första UTOM-mötet med de nya medlemmarna hålls den 9-10 maj på Vara Konserthus (om restriktionerna tillåter).

De nya medlemmarna är:
Anna Berglund – Musiker, sångare, vik. redaktör på Orkesterjournalen
Tove Blum – Kommunikationschef på Live Nation och musiker
Yvonne Dahlbom – Låtskrivare och musikproducent
Aurélie Ferrière – Musiker, tonsättare och ljudtekniker/designer
Fredrik Gustafsson – Musikskolechef och dirigent
Sofia Högstadius – Musiker, violinist
Ebo Krdum – Sångare och gitarrist
Oskar Lindström – Jazzpianist
Erik Lundin – Rappare, artist, låtskrivare, producent
SugarRay Napunyi – Bassist
Alexander Tyberg – Ljudtekniker

 “Aldrig har en tankesmedja för kulturen varit viktigare än nu. Det är kris, och det har avspeglat sig i våra sökandes energi och precision. Årets ansökningar har varit mer välformulerade och väl underbyggda än någonsin.
Nu väljer vi in elva nya medlemmar som kommer från vitt skilda hörn i musiklivet. De nya medlemmarnas bredd, djupa kompetens och starka drivkraft blir en stark boost i tankesmedjan Unga tankar om musiks arbete.“ säger Max Låke, verksamhetsledare för Unga tankar om musik.

”Jag är väldigt glad över årets nya medlemmar, som är en brokig skara, från väldigt olika bakgrunder, både kulturellt och yrkesmässigt. Under de fyra åren jag har varit med har vi kommit allt närmare den verkliga bredd som jag hoppades på när jag en gång gick med, vilket betyder att själva idén med UTOM fungerar. Just nu är vårt arbete med att skapa bättre förutsättningar för framtidens musikliv viktigare än någonsin, och våra nya medlemmar kommer att bli ett viktigt tillskott i det arbetet.” säger Robin Cochrane, ordförande för Unga tankar om musik.

Om UTOM:
Unga tankar om musik (UTOM) är en fristående och oberoende tankesmedja, en plattform och ett nätverk som samlar djup kompetens från hela musikbranschen.

UTOM består av musikpersonligheter från det professionella musiklivets alla hörn och har syftet att på olika sätt arbeta för ett bättre musik- och kulturliv. Medlemmarna är mellan 25-40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat. De träffas fyra gånger per år på olika ställen i landet för fortbildning, konstnärligt arbete och möjlighet att påverka och lära sig mer om musiklivet ute i landet. UTOM grundades hösten 2016 på initiativ av Kungl. Musikaliska akademien.

UTOM ger bl.a. sina medlemmar verktyg för att arbeta med kulturpolitisk påverkan, sätter fokus på framåtblickande problemlösning och upprätthåller en konstruktiv dialog med beslutsfattare och relevanta institutioner. Bland annat genom att arrangera workshops och panelsamtal, författa remissvar, skapa utbytesprogram med riksdagsledamöter, ingå i referensgrupper och leda högskoleseminarier. UTOM är dessutom en bas för konstnärligt utforskande arbete mellan medlemmarna.

Pressbilder:
Anna Berglund
Tove Blum
Yvonne Dahlbom
Aurélie Ferrière
Fredrik Gustafsson
Sofia Högstadius
Ebo Krdum
Oskar Lindström
Erik Lundin
SugarRay Napunyi
Alexander Tyberg

Läs mer om UTOM:

www.ungatankarommusik.se

Presskontakt:

Max Låke, verksamhetsledare
max.lake@ungatankarommusik.se
+46 730-384159