Nu kan du bli medlem i UTOM!

Det är dags att välja in nya medlemmar i UTOM. Är du professionellt verksam i musiklivet, mellan 25 och 40 år och vill påverka framtidens kulturliv så är du precis den vi söker. Ansökan är öppen till den 17 februari.

Alla genrer och alla yrkeskategorier inom musiklivet är välkomna!

Som medlem får du:

  • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra unga verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika yrkeskategorier, genrer och bakgrunder
  • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år (resor, mat och boende betalt)
  • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
  • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
  • Möjlighet att via UTOM påverka statliga myndigheter och andra delar av statsapparaten
  • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
  • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar och även lokala arrangörer, folkbildare, kulturarbetare, politiker och journalister
  • En stark, kreativ och professionell miljö för personlig utveckling (med inriktning på allt från det rent konstnärliga, till pedagogisk, akademisk, organisatorisk och samhällelig utveckling.)

Vi ser fram emot att träffa dig!

www.ungatankarommusik.se/bli-medlem