Seminarier på Malmö Musikhögskola ht 2020

Klara Rylander leder mindmap övning om yrkeslivets mångfacetterade verklighet.

För tredje året i rad bjöds Unga tankar om musik in till att hålla en seminarieserie för masterstudenter på Malmö Musikhögskola. Under hösten 2020 genomfördes 4 seminarietillfällen inom kursen ”Musik som yrke”.

Syftet med seminarierna var att låta UTOM:s medlemmar, som själva relativt nyligen kommit ut i yrkeslivet, dela med sig av sina erfarenheter och möta studenternas funderingar och tankar. Fokus vid dessa seminarietillfällen har legat på entreprenörskap om hur man formulerar, driver, finansierar och redovisar konstnärliga projekt men även avhandlat ämnen som hur man håller den konsnärliga gnistan vid liv och hur man lägger upp sin vardag som frilansare.

I denna semarieomgång har följande briljanta UTOM-medlemmar deltagit:
Sem 1: Klara Rylander & Matthew Petersson
Sem 2: Noomi Hedlund & Linn Persson
Sem 3: Gustaf Bäckström Elmelid & Sousou Cissoko
Sem 4: Anna Möller & Tom Poulson