När konstnärens verk kan förmeras

Det händer spännande saker när samarbeten uppstår och när nya kompetenser finner varandra. Tankesmedjan Unga tankar om musiks verksamhetsledare Max Låke träffade investerings- och entreprenörskapsexperten Åsa Otterlund, bland annat verksam vid den nya musik-tech inkubatorn Amplify.

Unga tankar om musik (UTOM) har stort fokus på att skapa förutsättningar för sammanhang för ömsesidigt lärande. Mötet med Åsa Otterlund blev ett intressant samtal om den gemensamma strävan som både Amplify och UTOM arbetar för som handlar om just överbryggande kunskap. Kunskap om områden som inte ligger inom ramen för den spetskompetens var och en besitter men som tydligt berikar den sammanvägda verksamheten och livet som professionellt verksam i musiklivet.

Amplify verkar som en rådgivande verksamhet som ska stimulera nya idéer och initiativ där musik och teknik samverkar för att skapa nya möjligheter för båda fälten. Genom att som aktiv i musiklivet hitta personer som har kompetenser i andra områden (teknik, digitalisering, investeringar och företagsbyggande) och sedan söka rådgivning genom de partners som är engagerade i inkubatorn.