Skolminister Lotta Edholm (L) i svartvitt

Hur ska vi stoppa nedläggningarna, skolministern?

I en skriftlig fråga till skolminister Lotta Edholm undrar riksdagspolitikern Louise Thunström (S) hur statsrådet avser skydda landets musikprofiler från nedläggning.

Unga tankar om musik ser fram emot ett svar från skolministern där det framgår hur de högkvalitativa musikutbildningarna i grundskolan ska värnas. Önskvärt vore även en modell för hur profilutbildningarna kan kompenseras för de 177 undervisningstimmar som försvinner med elevens val. Utöver det rent praktiska “hur gör musikprofilerna nu?” behöver regeringen skicka en signal som bidrar till att höja statusen för de estetiska ämnena i grundskolan.

Det som sker i dagens klassrum avgör Sveriges framtid” menar skolministern. Vi förutsätter att den devisen även omfattar de estetiska ämnena och framtidens kulturliv.