Färre musiktimmar utarmar kulturen

I ledaren Kulturfientligt stopp av elevens val i Dagens Arena skriver Liv Beckström om hur de estetiska ämnena i gymnasiet är på tillbakagång, samtidigt som regeringen har valt att avskaffa elevens val i grundskolan och omfördela timmarna till framför allt icke-estetiska ämnen.

Den ständiga utarmning av kultur som skolämne syns redan tydligt i våra orkestrar som kämpar med att rekrytera svenska blåsmusiker och i körerna som har svårt att hitta manliga sångare.

Hon hänvisar bland annat till UTOM:s lista med nedläggningshotade musikprofilutbildningar.

”Unga tankar om musik varnar för att musik och estetiska ämnens status som bildnings- och kunskapsämnen riskerar att minska ytterligare och efterlyser »en signal från regeringen om att man inte får lägga ner musikprofilutbildningar med detta som ursäkt.«”

Det står tydligt att något behöver göras för att få till en kursändring. Nu är det upp till regeringen och skolminister Lotta Edholm att signalera att musik har ett värde som kunskapsämne.

Läs Liv Beckströms ledare i sin helhet: Kulturfientligt stopp av elevens val, Dagens Arena, 2023-08-05