Digital fika med Infrastrukturministern

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in tankesmedjan Unga tankar om musik till en digital fikastund och ett samtal om allt från utopiska framtidstankar och dagsaktuella pandemiåtgärder till idéer om jazztåg till Europa och en uppfordrande uppmaning om att UTOM som tankesmedja ska göra sin röst hörd.

Tankesmedjan Unga tankar om musiks ordförande Robin Cochrane och verksamhetsledare Max Låke tillsammans med den politiskt sakkunniga Maja Zackrisson och den socialdemokratiske infrastrukturministern tillika musikälskande fritidstrumpetaren Tomas Eneroth satt en stund på onsdagseftermiddagen och pratade fritt kring musikens och kulturens roll och förutsättningar i det samhälle vi lever i nu, och i framtidens samhälle som vi ständigt tar raska kliv mot.

Unga tankar om musik strävar hela tiden efter att bredda sina politiska kontakter till andra politikområden än kulturen. Kulturpolitik är en angelägenhet som sträcker sig långt utanför kulturdepartementets väggar och den tesen bekräftades kraftfullt av infrastrukturminister Tomas Eneroth som framhöll att kulturfrågorna borde inkorporeras i alla politikområden. Under samtalet framfördes idéer om alla tänkbara kombinationer av departement där kulturen (om den inte ska ha ett eget departement) skulle kunna vara en naturlig kombination – kultur/utbildning, kultur/näring eller varför inte kultur/infrastruktur. Tomas Eneroth framhöll däremot att det till syvende och sist är statsministern som som sätter samman departementens kombinationer och portföljer. I kulturlivet hörs emellanåt ett missnöje med vad man anser vara kulturpolitikens låga status i regeringshierarkin, men på den frågan svarade Eneroth att regeringen gemensamt bär ansvaret för de beslut som tas, och beroende på varje specifik frågas aktualitet får den också olika hög prioritet. Och där skiljer sig inte kulturpolitiska frågor från andra politikområden.

Infrastrukturdepartementets investeringsbudget ligger på hissnande 700 miljarder kronor och Tomas Eneroth berättade om en gammal idé om att genom ett politiskt ställningstagande avsätta 1% av den budgeten för kulturella satsningar. Tänk vad 7 miljarder kronor skulle kunna göra för musikens och kulturens plats i samhället!

Samtalet var livligt och kretsade kring en lång rad ämnen. Ministern berättade om regeringens satsningar för att återstarten av samhället efter pandemin ska bli så grön som möjligt och framhöll vikten av att även kulturlivet höjer blicken och tänker tankar som räcker bortom horisonten. Han uppmanade UTOM som kulturlivets enda tankesmedja att ta på sig ledartröjan i den typen av tankearbete och uppmuntrade de initiativ som redan genomförts. Han refererade också till att musiklivet består av en mängd intresseorgansationer som skulle behöva komma närmre varandra och göra gemensam sak. Kanske med UTOM som förebild. UTOM informerade om att situationen för kulturlivet i spåren av pandemin är katastrofal, särskilt för alla frilansare med enskild firma som har fått vänta mycket lång tid på lättnader i regelverket för att kunna få krisstöd. Tomas Eneroth betonade allvaret i de signaler som kommer om att stora delar av de utövande musikerna överväger att sluta, och vilka oöverblickbara effekter det skulle ha på samhället.

Tomas Eneroth berättade om regeringens satsningar på nattåg mot Europa och informerade om att det hade spånats på idéer där musik skulle kunna fylla en viktig funktion i nattågstrafiken där man istället för att sova sig ner mot kontinenten fick uppleva nattlig livemusik. ”Jazztåget”, ”Folktåget” eller ”Operatåget”.

Slutligen informerade UTOM om satsningarna på nästa år som ”Musikens år 2021” och bjöd in infrastrukturministern och hans ministerkollegor att på olika sätt delta vid något av de många tillfällen där musikens kraft kommer manifesteras under 2021.

Vid pennan,
Max Låke, verksamhetsledare UTOM