UTOM-möte nr 17

Under flera veckor hade smittspridningen pekat åt fel håll. Det som från början var tänkt som en resa till Umeå och Norrlandsoperan, planerades om till Musikaliska i Stockholm. Men till sist blev det tydligt att ett fysiskt möte inte kunde genomföras och UTOM:s 17e möte blev därmed en digital version med ett koncentrat av de allra viktigaste mötesingredienserna.

Dag 1

Söndagen den 15 november inleddes med en presentationsrunda där var och en även skulle uppge ”en låt som gör dig extra nostalgisk”. De olika avslöjandena möttes av igenkännande blandat med aha-upplevelser och i många fall nyfikenhet och upptäckarglädje. Det beslutades där och då att göra denna nyfunna låtskatt till en alldeles egen UTOM-spellista.

Därefter diskuterades musiklivsspaningar som givetvis till stor del kretsade kring den återigen allvarliga situationen med Covid-19 och den efterföljande nedstängningen av kulturbranschen. Krisen har drabbat medlemmarna på väldigt olika sätt där vissa funnit en större glädje och skärpa i sitt musicerande medan andra kämpar med motivationen och ekonomin. Bland andra spaningar nämndes att det är positivt att fler aktörer hittar fram till Kulturrådets olika stöd och att digitaliseringen lett till mer tillgång till global kompetens.

Efter en kort bensträckare fick UTOM-mötet besök av systerorganisationen Sveriges Unga Akademiens VD Anna Wetterbom. Hon var inbjuden för att prata om SUA:s arbete och mer specifikt om ledarskap. Efter en kort presentation av SUA och hur de arbetar med ledarskap internt, uppmuntrade hon även medlemmarna att ta vara på tiden i UTOM och ta chansen att pröva på att leda varandra i olika sammanhang, bland annat genom arbete i arbetsutskottet.

Diskussionen gick sedan in på vilka förutsättningar som krävs för att kunna bli en bra ledare, om skillnaden mellan chefskap och ledarskap samt i vilka situationer det är av hög vikt att ledaren har goda kunskaper om kärnverksamheten.

Medlemmarna delades sedan in i mindre grupper för att diskutera kring sina egna erfarenheter av ledarskap och även vad som kännetecknar en god ledare. Bland listan på egenskaper kan nämnas; förmågan att leda mot en gemensam vision, att lyssna och se individernas specifika kompetens, att våga ta risker, att skapa ett tillåtande klimat för ”misslyckanden” och att kunna tydliggöra ansvarsområden och förväntningar.

Ledarskapsdiskussionerna lades åt sidan när det blivit dags för mötets första medlemspresentation, av Sara Ajnnak. Sara berättade om uppväxten där hon flyttat mellan olika samebyar och där identitetsfrågan vuxit sig stark. Hur hon sent hittade sitt sammanhang i musiken genom jojken och vidare studier i Umesamiska. Hur hon nu njuter av musikskapandet som för henne har stark koppling till naturen och naturupplevelser och hur hon kombinerar sitt musicerande med renskötsel och ett brinnande engagemang i att förhindra exploatering av samiska kulturlandskap.

Dag 2

Dagen inleddes med ett formellt medlemsmöte där höstens verksamhet avrapporterades och där kommande aktiviteter diskuterades. Dessutom valdes en ny invalskommitté som ska ta sig an det svåra uppdraget att göra en första gallring av ansökningarna till nästa års 10 medlemplatser.

Efter medlemsmötet avslutats fortsatte dagen med ett särskilt pass tillägnat ett av 2021:s stora satsningar. I gräsrotsprojektet ”Musiklivets rötter” är tanken att UTOM:s medlemmar ska göra en insats för musiklivet på sina olika hemorter och i mindre grupper fick de peppa och inspirera varandra med idéer. Fantastiska förslag kom fram! Allt från låtskrivarverkstad på samiska i skolor i Jokkmokk till samarbete med lokala kulturskolor, församlingar och orkestrar. Entusiasmen var stor över att få möjlighet att ge tillbaka till olika organisationer, skolor och sammanhang som har betytt något för medlemmarna. En ansökan om extern finansiering är ivägskickad, så nu väntar vi bara på besked innan projektet kan sätta igång!

Då mötet var uppdelat på två halvdagar var det redan dags för dagens sista programpunkt. I Gustaf Bäckström Elmelids medlemspresentation berättade han om resan från folkmusikfamiljen i Falun, via arbete på lantbruk i Norge och resor i världen till Viks folkhögskola och Uppsala. På vägen utforskade han ett flertal olika musikstilar och spelade och sjöng i olika ensembler och band. Han gled sömlöst in i yrkeslivet som producent parallellt med studier och träffade sitt livs kärlek som tog honom tillbaka till Falun där han nu jobbar med Unga Musik i Dalarna och Imagine Sweden.

Trots det lite torra digitala formatet strömmade värme och uppskattning via chatten till de medlemmar som så generöst delade med sig av sina berättelser. Mötet avslutades med en tacksamhet över att ändå kunna mötas på detta sätt men med en förhoppning om bättre förutsättningar att ses fysiskt nästa gång!