Världens bästa referensgrupp

2016-10-10-invalsjury

Den 10 oktober 2016 sammanträdde denna eminenta referensgrupp bestående av Max Låke verksamhetsledare UTOM, Tomas Löndahl Ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien, Lena Åberg Frisk VD Uppsala Konsert och Kongress, Sofia Sandén folksångerska och Bengt Hall VD Malmö Opera.

Uppgiften var att lyssna på de kvarvarande 35 utvalda sökande till de allra första platserna i Unga tankar om musik. Det blev en helt enastående dag fylld av fantastiska visioner om allt möjligt i musiklivet. Det handlade om allt från den viktiga musikutbildningskedjan till löneskillnader mellan genrer och fantastiska planer på internationella UTOM-samarbeten.

Vilka som slutligen valdes ut att bli medlemmar meddelas inom kort.