Möte med ordföranden för riksdagens kulturutskott

2016-10-27-mote-olof-lavesson

Idag var verksamhetsledaren Max Låke och Anna Christensson inbjudna till riksdagen för att träffa kulturutskottets ordförande Olof Lavesson. Mötet kretsade kring visionerna för Unga tankar om musik, värdet av interdisciplinärt arbete och planer för framtida samarbete.

Det blev ett mycket intressant samtal om vikten av nya oberoende krafter i musiklivet som tar till vara den potential som finns i att koppla samman människor som aldrig annars skulle träffas. Det interdisciplinära samarbetet som grundförutsättning vare sig det gäller korsbefruktning mellan musikaliska genrer, samarbeten över konstarterna eller utforskandet av gränslandet mellan vetenskap ock kultur.