UTOM startar nätverksprogram med riksdagsledamöter

2021-05-19 PRESSMEDDELANDE

Nu startar kulturlivets enda tankesmedja Unga tankar om musik (UTOM) åter upp ett nätverksprogram där riksdagspolitiker och tankesmedjans medlemmar paras ihop för att lära sig av varandra. I årets omgång är nio par sammansatta med representanter för nästan alla riksdagspartier.

Nätverksprogrammet syftar till att bilda och bredda kunskapen hos både medlemmarna i tankesmedjan Unga tankar om musik och riksdagens politiker. Kunskapen ska sedan spridas ut i musiklivet.

På frivillig väg har politiker ur riksdagens kulturutskott fått anmäla intresse för att ingå i programmet. Nio politiker från alla riksdagens partier utom Kristdemokraterna har tackat ja och sedan blivit ihopparade med varsin medlem ur Unga tankar om musik.

Med en grundtanke om ömsesidigt lärande som påverkanskraft ses sedan politikern och UTOM-medlemmen flera gånger under våren för att dela med sig av varandras kunskap. Det är fritt fram för paren att själva göra upp om hur ofta, och hur många gånger de ska ses. Målet med programmet är att både politiker och musikutövare ska ha fått en direktlänk till varandra och därigenom lärt sig mer om hur viktigt det är att politiken och musiklivet möts.

“Vi i musiklivet vill bli bättre insatta i hur det politiska systemet faktiskt fungerar. Jag är glad över det stora intresset från våra folkvalda, och att de verkligen vill lära sig om musikarbetares vardag och det vi är experter på” säger Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik. 

“Drömmen är att politikerna ska få följa med våra medlemmar ner i skitiga, dåligt ljudisolerade replokaler och att de nästa gång de träffas ses i riksdagshuset. Att de helt enkelt får följa med varandra på jobbet!”, fortsätter Max Låke. 

Medverkande par
Annicka Engblom (M) och Alexander Tyberg, ljudtekniker
Per Lodenius (C) och Emilia Amper, folkmusiker
Christer Nylander (L) och Sousou Cissoko, musiker och projektledare
Lawen Redar (S) och Frida Modén Treichl, musikalartist
Pernilla Stålhammar (MP) och Emma Nyman, violinist
Vasiliki Tsouplaki (V) och Sara Ajnnak, musiker
Anna Wallentheim (S) och Fredrik Gustafsson, musikskolechef
Angelika Bengtsson (SD) och Christoffer Nobin, dirigent
Mejern Larsson (S) och Eric Brandström Arellano, orkesterchef

Om Unga tankar om musik
Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare.

Presskontakt:
Max Låke, verksamhetsledare
+46 730-38 41 59
max.lake@ungatankarommusik.se