UTOM i debatt med kulturministern

Olof Lavesson och Alice Bah Kuhnke. Foto: Emelie Bergbohm

På inbjudan från kulturredaktionen på Sveriges Radio medverkade UTOM:s verksamhetsledare i en debatt om nationella strategier för återväxten av klassiska musiker och vilken roll kultur- och musikskolan spelar i det arbetet. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Moderaternas kulturpolitiske talesperson Olof Lavesson, Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren och Berwaldhallens konserthuschef Helena Wessman medverkade i debatten.

De flesta av UTOM:s medlemmar har ganska nyligen på olika sätt genomgått hela kedjan av musikutbildningar och kulturskolan är för många av landets musiker det första steget på vägen mot ett liv som utövande musiker. Men UTOM vill starkt betona att det är alla institutioner och utbildningssteg i musiklivet som bär ansvaret för att främja återväxten av professionella musiker. Det är en nationell attitydförändring med en förskjutning mot musiken som bildningsämne som måste till. Från förskolan ända upp till gymnasiet måste en kvalitativ musikundervisning vara självklar. Musiklärarna i alla olika utbildningsformer bär ett stort ansvar och behöver allt stöd de kan få.

Max Låke, Helena Wessman och Torgny Sandgren med programledaren Karsten Thurfejll.
Foto: Emelie Bergbohm

UTOM poängterade även vikten av att ge alla landets eldsjälar den uppskattning de förtjänar. Det hänger ibland på ett fåtal engagerade lärare runt om i landet som engagerat undervisar på de lite smalare instrumenten. Det behövs initiativ och stöd för deras verksamhet. Även kulturskolelärarnas möjlighet att få musicera professionellt med varandra framhölls som ett viktigt sätt att entusiasmera elever.