UTOM i ALMEDALEN

Efter två års covid-pandemi var tankesmedjan Unga tankar om musik återigen på plats under Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med Sveriges Unga Akademi arrangerades ett seminarium under rubriken ”Får demokratins lungor tillräckligt med syre?”

När regeringar ifrågasätter obekväma forskningsämnen, nyheter och konstnärsuttryck så urholkas det demokratiska fundamentet. Även i Sverige är oberoendet under diskussion och integriteten hos både forskare, kulturutövare och journalister ifrågasätts i varierande grad från politik och allmänhet. Genom styrning mot politiska mål, och en engagerad allmänhet som vill påverka innehållet, kan förmågan att sprida kunskap, skapa sammanhang och ifrågasätta bli lidande.

Frågor om friheten för kulturskapare, journalister och forskare stod på agendan:

Vad är skillnaden när politiker beställer klimatforskning, klimatnyheter eller klimatkonst? Hur bör dialogen se ut?
Det talas ofta om att politiker bör hålla armlängds avstånd, men kan det även gälla allmänheten?
Hur mår friheten inom fälten idag? Vad göra för att lyfta frågan gemensamt?

UTOM:s Anna Berglund, SUA:s Ronnie Berntsson, VD:n för Utbildningsradion Sofia Wadensjö Karén och Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson medverkade i samtalet.

Läs mer om samtalet här