UTOM ❤ POPKOLLO

Idag fick personalen på sekretariatet besök av Malin Helldorff från organisationen Popkollo för att utbildas i olika metoder som främjar trygga gruppsituationer. Producenten Anton Bergendahl och verksamhetsledaren Max Låke deltog och var inspirerade och fulla av entusisam efteråt.

”Det är fantastiskt att få tillgång till beprövade metoder för det vi vill skapa – en inspirerande, kreativ och fritänkande katalysator för framtidens musikliv, säger Max Låke. För att nå dit behöver vi känna tillit och trygghet.”

Popkollo är en organisation som arrangerar musikläger för tjejer och transpersoner över hela landet. De skapar en fristad för deltagarna att utveckla en identitet som musiker och artister, i ett sammanhang med andra som delar deras intresse och verksamma artister som förebilder. Popkollo är en långsiktig och förebyggande satsning för att på sikt uppnå en jämställd musikbransch och i förlängningen ett jämställt samhälle.
Utöver dessa läger håller man även utbildningar och workshops med andra organisationer i samhället.

”Jag tar verkligen intryck av idén och erfarenheterna om att samma övningar som genomförs med tjejerna på ett musikläger fungerar för att skapa en trygg miljö i en grupp vuxna, säger Max Låke.”

Kolla in Popkollos hemsida