Unga Tankar om Musik c/o UKK

Den 23 november 2019 fyllde tankesmedjan Unga tankar om musik Uppsala Konsert och Kongress med konserter, workshops och spännande samtal inspirerade av UTOM:s hörnstenar; genrebredd, fördjupat utforskande och engagemang för kulturens och musikens roll i samhället.

UTOM:s medverkande medlemmar möttes i ett nytt sammanhang tillsammans med inbjudna gäster och inför en initierad uppsalapublik. Dagen var uppdelad i 3 huvudsakliga spår; aktiviteter för barn & unga, ”stränga samtal” och konserter.

Verksamhetsledaren Max Låke inledde dagen. Foto: José Figueroa
Informationsutställning om UTOM:s verksamhet. Foto: José Figueroa
Foto: José Figueroa

Barn & Unga

En viktig del i UTOM:s arbete är att nå en ung publik, att inspirera och att samtala med nästa generations musikutövare och musikkonsumenter. Under dagen höll därför två av UTOM:s medlemmar i workshops, särskilt riktade till barn. Sirintip Phasuk, vokalist, röstkonstnär och kompositör höll i en låtskrivarverkstad och Klara Rylander, gehörspedagog, gav en lekfull introduktion till musikens byggstenar. Samtliga aktiviteter blev fullbokade och Sirintip och Klara fick tillsammans därmed möta ca 75 barn.

Sirintip Phasuk i en låtskrivarverkstad. Foto: José Figueroa
Klara Rylander gav en introduktion till musikens byggstenar.
Foto: José Figueroa

KKonsertprogrammet inleddes med en barnkör från Svandammens Musikskola, som sedan efterföljdes av soloframträdanden från en rad elever från Uppsala Kulturskolas avancerade program. En av effekterna av dagen var att några av UTOM:s medlemmar och musikskoleeleverna spelade tillsammans och konserten avslutades med att UTOM-medlemmarna Anna Christensson (piano) och Isak Bergström (dragspel), spelade tillsammans med Joanna Lindqvist (harpa) från Uppsala Kulturskola.

Barnkör från Svandammens Musikskola, ledd av Ida Groblewska. Foto: José Figueroa

Isak Bergström, Anna Christensson och Joanna Lindqvist.
Foto: José Figueroa

I foajén fick barn och vuxna pröva på det digitala kompositionsverktyget Gestrument, som låter användaren skapa musik genom en kombination av kreativitet och automatik. Ett mycket uppskattat komplement till det övriga programmet som skapade rörelse och skratt i de allmänna utrymmena.

Gestrument. Foto: José Figueroa

Samtal

En röd tråd i UTOM:s verksamhet har varit en rad ”stränga samtal”. Utgångspunkten för dessa är att skapa ett sammanhang där en elitutbildad aktör i musiklivet och en makthavare får mötas på lika villkor på en scen och inför en publik. Mötet ska vara helt förutsättningslöst och helt utan krav på resultat. Syftet är att undersöka vilka gemensamma nämnare en konstnär och en person som arbetar med ”systemet” har.

Först ut var UTOM:s ordförande Noomi Hedlund i ett samtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind (mp), om spaningar och tendenser i musiklivet. Samtalet inleddes med ett interaktivt musikinslag lett av UTOM-medlem Christian Tellin.

Amanda Lind & Christian Tellin i ett interaktivt musikaliskt nummer där Amanda Lind fick agera trummis och publiken fick spela med på sina mobiltelefoner. Foto: José Figueroa
Noomi Hedlund & Amanda Lind. Foto: José Figueroa

I det andra samtalet möttes folkmusikern och kompositören Emilia Amper och den ständigt aktuelle komikern och skådespelaren Özz Nûjen. Utgångspunkten för samtalet var att dyka ner i ett dagsaktuellt ämne där musiklivet och skådespeleriet står inför gemensamma utmaningar och där de kan påverka det gemensamma samhället. Ämnen som privilegier, makt och klimatkrisen diskuterades.

Max Låke, Emilia Amper & Özz Nûjen. Foto: José Figueroa
Musikinslag av Mirja Palo. Foto: José Figueroa

I ett mer informellt och personligt samtal möttes två av UTOM:s medlemmar och diskuterade ”sväng”. Vad är sväng? Finns det över huvud taget ett sätt att definiera det på och går det att spela svängig musik utan sväng? Ett utforskande och lekfullt samtal med både musikinslag och publikinteraktion där publiken fick bidra med inspel kring vad i musiken som får en att vilja dansa.

Isak Bergström & Anna Christensson. Foto: José Figueroa

Konserter

En av UTOM:s grundpelare handlar om konstnärligt utforskande och några av medlemmarna har tidigare prövat på att samarbeta över genregränserna i mindre duo- och triokonstellationer, vilka nu fick tillfälle att återuppstå. Även en ny konstellation föddes i ett utforskande av instrumentens basregister.

Emilia Amper, Lisa Grotherus & Jakob Koranyi. Foto: José Figueroa
Isak Bergström, Rickard N Jokela, Linn Persson & Jakob Koranyi i UTOM:s för dagen uppstådda basensemble. Foto: José Figueroa
Anna Petrini & Filip Jers. Foto: José Figueroa
Jacob Kellermann, Robin Cochrane & Anna Petrini. Foto: José Figueroa

Dagen avslutades med att samtliga medverkande musiker samlades i en stor konsert. UTOM-medlemmarna Robin Cochrane, Christoffer Nobin, Matthew Peterson och Sirintip Phasuk hade inför dagen komponerat och arrangerat ny musik för 18 av UTOM:s medlemmar.

Resultatet blev en oförutsägbar och experimentell musikalisk resa mellan genrer, ovanliga instrumentkombinationer och klanger. Här möttes nyskrivna klassiska partier etnoinspirerade jazzgrooves och diverse typer av improvisation och folklig melankoli.

Tack vare olika genrebakgrunder, instuderings- och spelstilar skapade medlemmarna en unik konsertupplevelse för publiken och en helt ny skapandeprocess för sig själva. För många av medlemmarna blev denna experimenterande öppenhet, en definierande upplevelse av vad UTOM kan vara och bidra med i framtidens musikliv.

Husockupantprojektet hos Uppsala Konsert och Kongress blev en viktig milstolpe i UTOM:s utveckling och verksamhet.

Ett stort tack till Uppsala Konsert & Kongress för inbjudan och för det goda samarbetet och tack till stiftelsen Signatur, vars generösa bidrag gjorde dagen möjlig!