Rundabordssamtal med riksdagens kulturutskott

Hur lär man sig bäst om politiken, om inte av politikerna själva? Och hur lär sig politiker bäst om kultur om inte av musiklivets aktörer? I en gemensam ansats för att stärka och bilda medlemmar och riksdagsledamöter bjöds UTOM in till ett rundabordssamtal hos riksdagens kulturutskott.

Strax innan klockan 13 den 23 mars möttes 16 medlemmar och UTOMs kansli utanför riksdagshuset i Stockholm. Det var den första vårdagen och det vilade något högtidligt i luften. UTOM checkades in av kulturutskottets ordförande Amanda Lind för att sedan gå igenom en ovanligt munter säkerhetskontroll följt av en labyrint-promenad genom riksdagshuset.

Samtalet började med en presentationsrunda, där ledamöterna fick berätta varför de sitter just i kulturutskottet. Det var glädjande många som brann för kulturen, och kunde koppla den till ideologi och värdegrund, samhällsbyggande och demokrati. Flera ledamöter hade en bakgrund inom kulturen, antingen som chef, pedagog eller kompositör. Sedan var det UTOMs och vice ordförande Gustaf Bäckström Elmelid tur att presentera verksamhetens historia, vision och aktiviteter, där medlemsmötena lyftes upp som särskilt viktiga. Den korta tiden till trots hann vi beröra flera viktiga ämnen:

Elevens val i grundskolan
Frågan om det är en bra idé att ta bort elevens val ställdes till ledamöterna, då Utbildningsdepartementet nu föreslagit det i en promemoria (som UTOM motsatt sig i en remiss). Det rådde enighet om att estetisk verksamhet är viktig i skolan, men ingen konsensus om elevens val är vägen att gå för att ge de estetiska ämnena mer tid: ”Skolor använder elevens val-timmarna lite som de vill och då tappar de ju sitt syfte”, kontrades med en undran om lösningen kanske istället låg i att sätta tydliga riktlinjer för hur timmarna faktiskt ska användas. En oro över förlusten av elevens val var att de gav utrymme för interdisciplinära samarbeten mellan olika skolämnen – en möjlighet som nu riskerar att försvinna.

Det hotade Musikaliska kvarteret i Stockholm
Max Låke presenterade det hot som nu ligger över Musikaliska kvarteret och de scener som huserar där till följd av Fastighetsverkets föreslagna hyreshöjning. Diskussionen var insiktsfull och nyanserad, med ett starkt principiellt stöd för Musikaliska kvarterets överlevnad från kulturutskottet. När frågan avhandlats gavs också tillfälle att räcka över namninsamlingen till stöd för Musikaliska till både kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP) och finansutskottets ordförande Edward Riedl (M).

Det informella och positiva samtalsklimatet överraskade många UTOM-medlemmar. Samtalet blev ett öppet forum med tvära kast, paralleller och anekdoter samt ett och annat brandtal för kulturen. Livedöden skapade fler trådar än vad som hanns med att knyta ihop, men det rördes i alla fall runt i den soppa av ämnen – marknadshyror, ljudzoner, subventioner, stad vs land och en nypa återstartsutredningen – som utgör svensk kulturpolitik.

På samma sätt som UTOM:s medlemmar gick in i rundabordssamtalet med stor nyfikenhet fanns det ett intresse hos ledamöterna att delta i UTOM:s nätverksprogram där en medlem paras ihop med en riksdagsledarmot för att lära av varandra. Mer om det längre fram.

Kulturutskottet och UTOM